Mikroorganizmusok genetikája és diagnosztikája (BIB 2032) gyakorlat

2014/2015 II. félév

Biológia alapszak

Bioanalitikus szakirány

Mikroorganizmusok genetikája és diagnosztikája (BIB 2032) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1-2.

Balesetvédelem. A hasadó élesztő modellszervezet jellemzői. Élesztősejtek mikroszkópos vizsgálata

 

 

3-4.

Élesztőgombák tenyésztése, fenntartása. Élesztőtörzsek fenotípusa, genotípusa

 

 

5-6.

Auxotrófia meghatározása korongozásos módszerrel. Párosodási típus meghatározása

 

 

7-8.

A genetikai térképezés alapjai. Kétpontos és hárompontos térképezési feladatok megoldása.

 

 

9-10.

Kétpontos térképezési feladat megoldása hasadó élesztővel, random spóra analízissel

 

 

11-12.

Demonstrációs gyakorlat: protoplaszt fúzió

 

 

13-14.

Záró gyakorlat. A félévi munka értékelése

 

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

Laboratóriumi jegyzőkönyv vezetése, zárthelyi dolgozatok a gyakorlat elméleti ismereteiből.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

1

Az érdemjegy kialakítás módja:

A gyakorlati jegy a dolgozatok érdemjegyeiből és a jegyzőkönyvre adott jegyből alakul ki.

Ajánlott irodalom:

Az egyes gyakorlatokhoz kiadott anyag

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

shadow