A biológia kémiai alapjai (BIB 1103) gyakorlat

Biológia alapszak

A biológia kémiai alapjai (BIB 1103) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Munkavédelmi és tűzrendészeti rendszabályok. Laboratóriumi munkarend. A laboratóriumi eszközök átvétele és használatuk megismerése.

 

2.

Oldódás, oldhatóság vizsgálata I. Különböző töménységű oldatok készítése. Megadott töménységű oldat készítése hígítással.

 

3.

Oldódás, oldhatóság vizsgálata II. Különböző anyagok oldhatóságának vizsgálata. Oldódás különböző oldószerekben.

 

4.

Sav-bázis reakciók I. pH meghatározása. Bázis titrálása savval.

 

5.

Sav-bázis reakciók II. Sók hidrolízise. Sóoldatok kémhatásának vizsgálata. Pufferoldatok.

 

6.

Az élő anyag összetétele. Biogén elemek kimutatása. Ionok kimutatása lángfestése.

 

7.

Diffúzió, ozmózis. Gázok és oldott anyagok diffúziója. Ozmózis bemutatása biológiai rendszerekben

 

8.

Szénhidrátok I. Redukáló és nem redukáló sajátság vizsgálata (Fehling-próba, Tollens-próba, szacharóz invertálása).

 

9.

Szénhidrátok II. Pentózok és hexózok, aldózok és ketózok megkülönböztetése (Selivanoff-próba, benzidin-próba). Keményítő kimutatása jóddal.

 

10.

Fehérjék I. A fehérjék kvalitatív színreakciói (Biuret-reakció, xantoprotein-reakció).

 

11.

Fehérjék II. Fehérjék reverzibilis és

irreverzibilis kicsapása (kisózás, kicsapás alkohollal és nehézfémsókkal). Dialízis

 

12.

Gyakorlás

 

13.

Záró dolgozat

 

14.

A félévi munka értékelése. Az eszközök átadása.

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, zárthelyi dolgozat minden gyakorlat kezdetén. A gyakorlatok végén záró dolgozat számítási feladatokból

A tantárgyhoz rendelt kredit:

1

Az érdemjegy kialakítás módja:

A gyakorlati jegyet a félév végén leadott jegyzőkönyvek minősége, valamint a megírt zh-k átlaga alapján kapják a hallgatók.

Ajánlott irodalom:

Kémiai laboratóriumi gyakorlat munkafüzet

Készítette: Dr Hörcsik T. Zsolt

Biokémiai laboratóriumi gyakorlatok

Összeállította: Kalucza Lajosné

                        Balogh Árpád

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

 

shadow