Környezeti rendszerek komplex vizsg. III. (KVB 1403) gyakorlat

2010/2011 II. féléves
Környezettan alapszak
Környezeti rendszerek komplex vizsg. III. (KVB 1403) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1.
Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás.
 
2.
I. ZH. Ismeretlen vízminta klasszikus szervetlen minőségi analízise I.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
3.
II. ZH. Ismeretlen vízminta klasszikus szervetlen minőségi analízise II.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
4.
III. ZH Ismeretlen vízminta klasszikus szervetlen minőségi analízise III.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
5.
IV. ZH. Ismeretlen vízminta klasszikus szervetlen minőségi analízise IV.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
6.
V. ZH. Ismeretlen vízminta klasszikus szervetlen minőségi analízise V.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
7.
VI. ZH. Ismeretlen vízminta klasszikus szervetlen mennyiségi analízise I.: (Sav-bázis egyensúlyon alapuló titrálások)
Vízminták lúgosságának meghatározása.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
8.
VII. ZH. Ismeretlen vízminta klasszikus szervetlen mennyiségi analízise II.:(Csapadékképződésen alapuló titrálások)
Vízminták kloridion tartalmának meghatározása.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
9.
VIII. ZH. Ismeretlen vízminta klasszikus szervetlen mennyiségi analízise III.:(Komplex képződésen alapuló titrálások)
Vízminták kálcium- és magnéziumion tartalmának meghatározása.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
10.
IX. ZH. Ismeretlen vízminta klasszikus szervetlen mennyiségi analízise IV.:(Redoxi egyensúlyon alapuló titrálások, Permanganometria)
Vízminták kémiai oxigén igényének (KOI) értékének meghatározása.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
11.
X. ZH. Ismeretlen vízminta klasszikus szervetlen mennyiségi analízise V.:(Redoxi egyensúlyon alapuló titrálások, Jodometria)
Vízminták Winkler szerinti oldott oxigén (DO) tartalmának meghatározása
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
12.
XI. ZH. Ismeretlen vízminta analízise gyorstesztek segítségével.
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
13.
XII. ZH. A félév értékelése.
 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
Kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:
A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.
Az elvégzett analízisek eredményeinek bemutatása és értékelése.
A zárthelyi dolgozatok megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:
4
Az érdemjegy kialakítás módja:
Ismeretlen vízminták meghatározásának eredményei és a zárthelyi dolgozatok jegyeinek átlaga.
 
Gyakorlat teljesítésének feltételei:
A feladatok elvégzésére kapott jegyek átlaga minimum 2,0 és a zárthelyi dolgozatok átlaga minimum 2,0 legyen.
 
A ZH-k értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
·      Dr. Kristóf János, Dr. Horváth Erzsébet (2002): Kémiai Analízis I., PTE, Vészprémi Egyetemi Kiadó
·      Farkas Etelka (1996): Általános és Analitikai Kémiai Példatár, DE, Debreceni Egyetem Kiadó
·      Barcza Lajos - Buvári Ágnes (2008): A minőségi kémiai analízis, Medicina, Budapest
·      Barcza Lajos (2005) A mennyiségi kémiai analízis gyakorlati kézikönyve, Medicina, Budapest
·      Sík Júlia (1992): Kémiai Számítások képletgyűjtemény, Műszaki Könyvkiadó
Ajánlott weboldalak:
www.tankonyvtar.hu
http://web.inc.bme.hu/fpf/
http://www.szasz.ch.bme.hu/elemek/szervetlenlabor/
 
 
 

 

shadow