KEB 1202 Analitikai kémia labor

KEB 1202 Analitikai kémia   labor 1 

  Kémia alapszak

Tantárgy neve, típusa: KEB 1202 Analitikai kémia labor

Oktatató neve: Dr. Balogh József

TEMATIKA 

                                        

1.HÉT

Az analitikai kémiai gyakorlatok általános ismertetése, munkarendje és követelményei.Balesetvédelmi és tűzrendészeti oktatás.Az analitikai eszközök  átvétele.

2.HÉT

Az Ag+, Pb2+, Hg22+ ,Hg2+, Cu2+, Bi(3+),Cd2+ ,As(3+), Sb(3+), As(5+),  Sb(5+),  Sn(2+),  Sn(4+) ,Co2+, Ni2+, Fe2+, Fe(3+), Al3+, Cr(3+), Zn2+, Ni2+-ionok általános  jellemzése,reakciói,elválasztása. Az osztályreagens fogalma.

3.HÉT

A Ca2+, Sr2+, Ba2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+ -kationok általános  jellemzése,  jellemzô

reakciói, egyszerű és összetett analízise, elválasztása.

4.HÉT

A  CO32-, HCO3-, SO32-, S2-, S2O32-, SiO32-, OCl- ,SO42-, PO43-, BO33- F-, IO3-, BrO3-, CrO42- -anionok jellemzése,reakciói, egyszerű és összetett (egymás melletti) analízise.

5.HÉT

A Cl-, Br-, I-, CN-, Fe(CN)64-, Fe(CN)63-, SCN-, NO3-, NO2-, CH3COO-, ClO3- -anionok jellemző reakciói, egyszerű és összetett( egymás melletti) analízise.

6.HÉT

Ismeretlen összetételű só ( vízben oldódó) analízise.

Lehetséges kationok: Ag+, Pb2+, Hg2+, Cu2+, Cd2+ ,Ni2+, Fe2+, Al3+, Cr(3+), Zn2+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+.

Lehetséges anionok: CO32-, HCO3-, SO32 -, SiO32-  ,SO42-, PO43 - NO3-, CH3COO-, Cl- .

7.HÉT

Mérőoldatok (HCl, NaOH) készítése és faktorozása. Sósav és ecetsav titrimetriás meghatározása. Savelegyek

elemzése.

8.HÉT

Nátrium-karbonát, nátrium-hidrogénkarbonát és nátrium-karbonát elegy sav-bázisos elemzése. Ammóniumsók ammóniatartalmának meghatározása sav-bázis titrálással.

 

9.HÉT

Permanganometria. A kálium-permanganát mérőoldat faktorozása, a vas(II)- és mangán(II)-ionok meghatározása. H2O2 meghatározása.

10.HÉT

Jodometria. Nátrium-tioszulfát mérőoldat faktorozása.  Réz(II)-ionok és aktív klór jodometriás meghatározása.

 

11.HÉT

Bromatometria. C-vitamin hatóanyagának meghatározása. A fenol bromatometriás meghatározása.

 

12.HÉT

Kelatometria  EDTA-val.  EDTA mérőoldat faktorozása. Kálcium- és magnézium-ionok kelatometriás meghatározása.

 

 13.HÉT

Argentometriás mérések.KCl- KNO3, KCl-KBr porkeverékek összetételének meghatározása Mohr szerint.

 

14.HÉT

Zárógyakorlat. Pótlás, gyakorlatok, eredmények megbeszélése

 

                                             

                                           KÖVETELMÉNYEK

 

A foglalkozásokon való részvétel előirásai: kötelező

Az érdemjegy kialakításának módja: gyakorlati jegy, amely az alábbiakból

                                                           alakul ki

  • a laboratóriumi jegyzőköny folyamatos vezetése
  • az elvégzett  analízisek bemutatása és értékelése
  • zárthelyi dolgozatok megírása, azok értékelése:

                            0—49 pont elégtelen

                            50—62 pont elégséges

                            63—75 pont közepes

                            76—89 pont jó

                            90—100 pont jeles                             

                                      

A tantárgyhoz rendelt kredit: 3

Ajánlott irodalom:

Pungor E.: Analitikai kémia. Kézirat. Tankönyvkiadó. Budapest. 1991.

Bessenyei János: Minőségi analitikai gyakorlatok. Tankönyvkiadó. Budapest. 1970.

Bognár János: Minőségi kémiai elemzés (jegyzet). Miskolc.1980.

Szepesváry Pálné: Analitikai kémiai laboratóriumi gyakorlatok I. (Titrimetriás és gravimetriás módszerek). Tankönyvkiadó. Budapest. 1990.

     Bessenyei J., Perczel G.: Mennyiségi analitikai gyakorlatok. Tankönyvkiadó. Budapest,

      1977

 

 

shadow