KEB 1001 Kémiai alapismeretek 1 , előadás

KEB 1001 Kémiai alapismeretek 1 (előadás )

 

2011/2012  I, II. féléves

Alapszak a TTIK hallgatók részére

 

Tantárgy neve, típusa: KEB 1001 Kémiai alapismeretek 1 , előadás

Oktatató neve: Dr. Balogh József

 

                                                          TEMATIKA

1:HÉT.

        Kémiai alapfogalmak.Anyagok tulajdonságai é csoportosítása. Az atomok összetétele,  

elektronszerkezete.

 

2.HÉT .

  A periódusos rendszer. Kémiai kötések. Molekulák képződése kémiai kötéssel.

 

3.HÉT.

  A szilárd anyagok jellemzése, a kristályrácsok típusai és kristályrácsot összetartó kötések jellemzése. A gázok és oldatok jellemzése.

 

4.HÉT.

  A kémiai reakciók energia viszonyai és kinetikai jellemzése. A kémiai egyensúly.

Sav-bázis reakciók jellemzése.

 

5.HÉT.

  Redoxireakciók jellemzése.

 

6.HÉT.

  Redoxireakciók gyakorlati alkalmazása. Zárthelyi dolgozat.

 

7.HÉT.

  A nemesgázok, valamint a hidrogén és vegyületeinek jellemzése.

 A fémek általános jellemzése.Az s-mező fémei és vegyületei.

 

 8.HÉT.

   A p-mező és d-mező fémei és vegyületei.

 

 9.HÉT.

   A halogénelemek és vegyületei, valamint az oxigéncsoport elemei és vegyületei.

 

 10.HÉT.

    A nitrogéncsoport és a széncsoport elemei és vegyületei.

 

 11.HÉT.

    A szerves vegyületek általános jellemzése. A telített szénhidrogének, kőolaj, földgáz.

 Telítetlen és aromás szénhidrogének.

 

 12.HÉT.

    Funkciós csoportokat tartalmazó vegyületek.  Szerves halogénvegyületek,  alkoholok,    fenolok, éterek.

 

 13.HÉT.

    Aldehidek, ketonok, szerves savak, észterek, aminok, aminosavak, fehérjék.

 

 14.HÉT.

    Szénhidrátok (monoszacharidok, diszacharidok, poliszacharidok).Műanyagok.

 

 

                                                         KÖVETELMÉNYEK

 

  Az előadáson való részvétel:                                                   Nem kötelező, de ajánlott

 

  A tantárgyhoz  rendelt  kredit  :                                                 3

 

  A félévi  ellenőrzések követelményei :                                      2  ZH  a félév során

                                                                                                     (2 × 50 pont), félévi jegy

                                                                                                      szerezhető, írásbeli vizsga

  Az eredményjegy kialakítás módja :                                        0 – 49 pont  elégtelen

                                                                                                      50 – 59 pont elégséges

                                                                                                      60 – 75 pont közepes

                                                                                                      76 – 89 pont  jó

                                                                                                      90 – 100 pont jeles

  Ajánlott irodalom:                                                                                                                                 

  Ménes-Kónya-Kónyáné:Természetismeret I.Nemzeti

Tankönyvkiadó,Budapest,2000.

 

 Nyilasi János:Általános kémia,Gondolat Kiadó,Budapest,1978.

 

 Nyilasi János:Szervetlen kémia,Gondolat Kiadó,Budapest,1978.

 

Kovács Kálmán – Halmos Miklós: A szerves kémia alap-

jai.Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.

 

Hargitainé dr. Tóth Ágnes: Kémia, Bessenyei György,Könyvkiadó,2000.

 

Hans Breuer: Kémiai atlasz, Atheneum 2000 Kiadó, Budapest,2000.

 

Dr.Gergely Pál: Általánoos és bioszervetlen kémia, Semmelweis

Kiadó, Budapest, 2001.

 

Dr.Molnárné Hamvas Lívia: Kémiai alapismeretek és számítások.

Egyetemi jegyzet, Sopron, 1996.

 

Veszprémi Tamás: Általános kémia .Akadémiai Kiadó,2008.

 

 

Ajánlott weboldalak: Google Search/ Kémiai alapismeretek

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shadow