Élettan-balesetvédelem-elsősegély (BSP1111L) előadás (levelező)

2021/22 I. féléves

Szociálpedagógia alapszak

Élettan-balesetvédelem-elsősegély (BSP1111L) előadás (levelező)

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Téma

1.

A félévi követelmények, kötelező irodalmak ismertetése.

2.

A népegészségtan módszerei, története, felosztása

3.

A magyar népegészségügy felépítése és szervezeti rendszere

4

Általános epidemiológia, demográfiai mutatók,  népmozgalom,

standardizálás, haláloki statisztika, követéses tanulmányok, esetkontroll

5.

Járványtani ismeretek, a legfontosabb fertőző betegségek ismertetése I.

6.

Járványtani ismeretek, a legfontosabb fertőző betegségek ismertetése I.

7.

Foglalkozás-egészségtan

8.

Munkaegészségtan

9.

Környezeti higiénés-toxikológia

10.

Táplálkozás- és élelmezés-egészségtan

11.

A mindennapi élet egészségtana

12.

Mentálhigiénés kérdések

13.

Az egészségügyi ellátás szervezete és működése

14.

Ismétlés, a félév anyagának áttekintése

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint az előadások látogatása, 

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 dolgozat elkészítése előre meghatározott témákból és az e-learninges anyag feldogozása.

A tantárgyhoz rendelt kredit

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Az e-learninges anyag feldolgozásának és a 2 beadandó dolgozat értékelésének eredményeiből.

Követelményrendszer: 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles.

Ajánlott irodalom:

1. Dési Illés: Népegészségtan, Semmelweis Kiadó, Budapest 2001

2.  Forgács Iván és munkatársai:  Népegészségtan, Hajnal  Imre Egészségtudományi Egyetem, Budapest

1995

3. Dési Illés: Környezetegészségtan, JGYF Kiadó, Szeged 1995

4. Az elsősegély kézikönyve, Subrosa Kiadó, Budapest 1993

5. Ungvári Gy: Munkaegészségtan, Medicina Kiadó, Budapest 2000

 

shadow