Humánbiológia (BIB1305 és BIO1010) előadás (nappali)

2018/19 II. féléves

Biológia alapszak és osztatlan tanári

Humánbiológia (BIB1305 és BIO1010) előadás (nappali)

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Téma

1.

A humánbiológia (antropológia) fogalma, tárgya, felosztása, története

2.

Antropológiai módszerek..

A metrikus jellegek elemzése:

az emberi test és váz kvantitatív jellegei és

elemzési módszerei.

3.

Biometriai alapismeret

4

A testalkat (Kretshmer, Conrad, Sheldon, Heath – Carter féle szomatotipizálás).

 

5.

A bőrlécrendszer és jelentősége. Ujjbegyi rajzolatok. Az atd-szög. A fővonalak és fővonaljelzők. Tenyéri redők. A lábujjak és a talp bőrlécrendszere. A bőrlécrendszer ismeretének gyakorlati alkalmazása.

6.

Fiziológiai jellegek antropológiai jelentősége. Biokémiai polimorfizmusok. Vércsoportrendszerek: AB0, Rh, Mn, Ss, Kell-faktor stb. Szérumfehérje polimorfizmusok. Izoenzimek. A csontok biokémiai vizsgálata.

7.

Az ember egyedfejlődése.

Az intrauterin fejlődés.

Extrauterin élet. Az emberi életszakaszok.

A környezeti tényezők hatásai: szocioökonómiai háttér.

8.

Az ember nemi dimorfizmusa: kromoszómális, gonadális, genitális (nemzőszervi), szomatikus nemiség. Szekunder ivari jellegek. Pszichoszexuális nemiség, hibás szexuális beállítódás.

9.

Humángenetikai ismeretek: humán populációgenetikai kutatások, családfa analízis, ikerkutatás, normális emberi jellegek öröklődése (latelaritás, kézkulcsolás, karfonás, nyelvgöngyölítés, PTC – érzékenység, szemszín – hajszín – bőrszín öröklése, testméretek öröklése, vércsoportok öröklése stb.).

10.

Nemhez kötött öröklődés: Y és X kromoszómás öröklődések, betegségek. Autoszómális domináns és recesszív jellegek és betegségek.

11.

Paleopatológiai ismeretek: traumás elváltozások, nem specifikus és specifikus fertőzések, hematológiai rendellenességek, metabolikus eredetű csontelváltozások, izületi betegségek, tumorok, fejlődési rendellenességek stb. A fogak, a mandibula és maxilla betegségei, fejlődési rendellenességek.

 

12.

Az emberszármazástan főbb problémái. A leletek datálásának módszerei. Speciális hominid jellegek: az emberi beszéd, nemi szerepek az őskorban, a szexuális dimorfizmus változása az evolúció során, emberelődeink életmódjai, a tűz használata, kultikus történések (halottak eltemetése, vallásosság megjelenése).

13.

Az ember származásának indirekt bizonyítékai: atavizmus, csökevényes szervek, anatómiai bizonyítékok, genetikai és molekuláris biológiai bizonyítékok, etológiai bizonyítékok stb. Az ember evolúciójának áttekintése. Evolúció vagy teremtés?

 

14.

A Prosimii, az Anthropoidea alrendek filogenezise. Az Australopithecusok. A Homo habilis és a Homo erectus. Archaikus Homo sapiensek (praeneanderthaliak, praesapiensek, klasszikus neandervölgyiek). Az anatómiailag modern ember (Homo sapiens sapiens) kialakulása. A mai emberiség osztályozása, a nagyrasszok (Veddo-ausztralid, Europid és Europoid, Negrid és Negroid, Mongolid és Mongoloid és az Amerinaid mixomorf csoport). A magyarság őstörténete: az őshazától a honfoglalásig. A honfoglalás kora. A magyar őstörténet embertani vonatkozásai.

 

 

Követelmények

 

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint az előadások látogatása

A félévi ellenőrzések követelményei:

nincs

A tantárgyhoz rendelt kredit

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

Szóbeli vizsga tételhúzás alapján

Követelményrendszer: 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles.

Ajánlott irodalom:

Bodzsár, É. (1999): Humánbiológia: Fejlődés, növekedés, érés. Egyetemi tankönyv. Eötvös Kiadó, Budapest.

Bodzsár, É. (2003): Humánbiológia: Életkorok biológiája. A pubertáskor. Egyetemi tankönyv. Eötvös Kiadó, Budapest.

Farkas, Gy. (2003): Fejezetek a biológiai antropológiából 1,2  Egyetemi jegyzet, JATE-Press kiadó, Szeged

Gyenis, Gy, Hajdu T (2017): Emberré válás: az ember biológiai és kultúrális evolúciója. Archaeolingua, Budapest.

 

 

shadow