Állatélettan (BIBI1208L_BIO1022L) előadás (levelező)

2018/19 II. féléves

Biológia alapszak, biológia tanár

Állatélettan (BIBI1208L_BIO1022L) előadás (levelező)

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

hét

téma

megjegyzés

1

 

 

A féléves program és a követelmények megbeszélése. Sejtélettan: a szöveti sejtek környezete, a sejtek közötti kommunikáció. A testfolyadékok élettana. A vér élettana.

 

Immunfolyamatok. A nedvkeringés élettana: a gerinces állatok és az ember vérkeringésének élettana.

 

A vérkeringés szabályozása. A gerinctelen állatok nedvkeringése.

 

A légzés élettana: a légzőmozgások és a légcsere, a gázcsere és a gázszállítás. A légzés szabályozása. A gerincesek és a gerinctelen állatok légzésének élettana.

 

A táplálkozás élettana: táplálkozási módok az állatvilágban. A gerinctelen és gerinces állatok emésztése.

 

A tápanyagok felszívása. A közti (intermedier) anyagcsere. Az anyagcsere és a táplálkozás szabályozása. Anyag és energiaforgalom.

 

A kiválasztás élettana: Az emlősök veséjének működése. A veseműködés idegi és humorális szabályozása. A kiválasztó működés evolúciója. Járulékos kiválasztószervek.

 

 

 

 

 

2

A neuroendokrin rendszer élettana. A hormonok hatásának mechanizmusa. A gerincesek hormonális rendszerének élettana.

 

Szöveti hormonrendszerek. A szaporodás és egyedfejlődés élettana.

 

A gerinctelen állatok belső elválasztású rendszerének élettana. A feromonok. A színváltozás és a kromatofórák élettana. Biolumineszcencia.

 

A mozgás élettana: amöboid, ostoros és csillós mozgás, az izomműködés élettana

 

A gerinctelen állatok izomrendszerének élettana. Elektromos szervek.

 

Az idegrendszer működésének alapelvei. Az idegrendszer fejlődésének főbb szakaszai az egysejtűektől a gerincesekig.

 

A központi idegrendszer szabályozási hierarchiája a gerincesekben. A vegetatív szabályozás.

 

 

A viselkedés élettana. A pszichofiziológia alapjai. A tanulás és emlékezés élettana. Kommunikáció és beszéd.

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon

A félévi ellenőrzések követelményei:

nincs

A tantárgyhoz rendelt kredit

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

Írásbeli és szóbeli vizsga

Követelményrendszer: 0-50% elégtelen, 51-70% elégséges, 71-80% közepes, 81-90% jó, 91-100% jeles.

Ajánlott irodalom:

Ádám György-Fehér Ottó (1990): Élettan Biológusoknak I-II, Tankönyvkiadó, Budapest
- Előadás anyag, hallgatói jegyzetkészítés alapján

- Fonyó Attila-Ligeti György (2008): Az orvosi élettan tankönyve, Medicina könyvkiadó Zrt, Budapest

- Ábrahám Ambrus-Bende Sándor-Megyeri János (1971): Anatómia- élettan, Tankönyvkiadó, Budapest.

 

 

shadow