Környezettechnológia. III. (KVB 1305) gyakorlat

2010/2011 II. féléves
Környezettan alapszak
Környezettechnológia. III. (KVB 1305) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1.
Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás.
 
2.
Légszennyező források kibocsátásának időszakos ellenőrzése
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
3.
Légszennyező pontforrásokból származó minták fizikai-kémiai vizsgálata
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
4.
Felszíni és felszín alatti vizek mintavétele
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
5.
Felszíni alatti, eső, ivó és felszíni vizek általános fizikai-kémiai vizsgálata
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
6.
Szennyvizek mintavétele
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
7.
Szennyvizek általános fizikai-kémiai vizsgálata
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
8.
Talajminták vétele
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
9.
Talajminták általános fizikai-kémiai vizsgálata
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
10.
Veszélyes hulladékok mintavétele
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
11.
Veszélyes hulladékok környezetvédelmi célú fizikai-kémiai vizsgálata
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.
 
12.
Az elvégezett feladatról beszámoló tartása és a jegyzőkönyv beadása
 
13.
ZH. A félév értékelése.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
Kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:
A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.
Az elvégzett feladatok eredményeinek bemutatása.
A zárthelyi dolgozat megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:
2
Az érdemjegy kialakítás módja:
A beszámolóra kapott pontok (max 40 pont).
A zárthelyi dolgozat eredménye (max 60 pont)
 
Értékelése:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont: közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
Ajánlott irodalom:
·      Benedek Pál (1990): Biotechnológia a környezetvédelemben, Műszaki Könyvkiadó, Budapest
·      Dr. Varga Enikő, Garay Ferenc: Környezetkémiai analitika - Környezettechnológia praktikum, ELTE Eötvös Kiadó
Ajánlott weboldalak:
www.tankonyvtar.hu
 
 
 

 

shadow