Hidrobiológiai vizsgálati módszerek I. (BIB 2258) gyakorlat

2012/2013 II. féléves

Biológia alapszak

Ökológus  szakirány

Hidrobiológiai vizsgálati módszerek I. (BIB 2258) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

A vízminőség, a vízhasználat és a vízszennyezés. Az élővizek vízbiológiai vizsgálata. A Fellföldy-féle vízminősítés. Mintavételi helyek és mintavételi pontok meghatározása, és a kijelölésnél figyelembe vehető paraméterek. A mintavétel körülményei és mintatípusok: a pont és átlagminta. A mintavétel eszközei; az eszközei; a minta tartósítása, és tárolása. A minták előkészítésének szükségessége, célja, módszerei.

 

 

2.

A természetes vizek oldott szervetlen anyagainak meghatározása. A vizek kálcium- és magnézium-tartalmának komplexometriás meghatározása egymás mellett 0.01 M EDTA mérőoldat segítségével.

 

 

3.

A víz lúgosságának, hidrogén-karbonát és karbonát-tartalmának meghatározása sav-bázis titrálás segítségével. 0,1 M-os KHCO3–ra faktorozott HCl mérőoldattal. Ismeretlen vízminta össz-keménységének mérése Winkler módszerével.

 

 

4.

A vizek kloridion-tartalmának meghatározása argentometriás módszerrel, 0,01 M AgNO3 mérőoldat felhasználásával. A természetes vizek szulfátion-tartalmának jodometriás meghatározása, 0,01n, kálium-jodátra beállított nátrium-tioszulfát mérőoldat segítségével.

 

 

5.

A természetes vizek oldott oxigén-tartalmának jodometriás meghatározása.

 

 

6.

A kémiai oxigénigény 0,01 n kálium-permanganát mérőoldattal kénsavas közegben (KOIps).

 

 

7.

A természetes vizek biokémiai oxigénigényének meghatározása az oldott oxigén koncentrációjának Winkler szerinti mérésével, BOI7.

 

 

8.

A műszeres analízis eljárásai. Az induktív csatolású plazma – atomemissziós spektrometriás (ICP) meghatározás elvi alapjai. A molekulaspektrometria elvi alapjai. A tömegspektrometria elméleti alapjai. Nagy hatékonyságú kombinált eljárások: GC-MS. A folyadék-kromatográfia elvi alapjai.

 

 

9.

A mikrobiológiai kockázat jellemzése a vízi környezet és a vízi közművek területein. A mikrobiológiai és kémiai események eltérő volta a környezeti közegben. A kockázatelemzés, mint a környezet-egészségügy alapvető rendező elve és vizsgáló módszere.

 

 

10.

A felszíni vizekre jellemző mikróba közösségek. A felszín alatti vizek jellemző mikróba közösségei, antropogén hatások. Biofilmek. Vizes technológiák higiéniás jelentőségű és működést zavaró mikróba tartalma.

 

 

11.

Toxikológia. Toxikológiai tesztek jellemzése, típusai, mérőmódszerek. A hőszennyezés hidrobiológiai hatásai.

 

 

12.

Terepi vízvizsgálat. Vízmintavétel, tartósítás. A víz hőmérsékletének, vezetőképességének, pH-jának, oldott oxigén-tartalmának műszeres mérése.

 

 

13.

Vízmikrobiológiai vizsgálatok, a vizek összes mikroba és coliform számának meghatározása. A törzsek család szintig történő besorolása. Nehézfémek, detergensek, peszticidek hatásának toxikológiai vizsgálat Pseudomonas fluoreszcens teszt segítségével

 

14.

ZH írás

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. Minden alkalommal zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • ZH eredménye-k: 80 pont
  •  jegyzőkönyv ellenőrzése: 20 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Felföldy L. 1980: A biológiai vízminősítés. 4. kiadás. In: Vízügyi Hidrobiológia 16. – VGI, Budapest.

Németh J. 1998: A biológiai vízminősítés módszerei. In: Vízi Természet- és Környezetvédelem 7. – KGI, Budapest.

Padisák J. 2005: Általános limnológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

 

 

 

 

 

shadow