Mikrobiális ökológia (BIB 2256L) gyakorlat

2012/2013 II. féléves

Biológia alapszak

Ökológus  szakirány

Mikrobiális ökológia (BIB 2256L) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

A mikrobiális ökológia fő területei, gyakorlati jelentősége. A környezeti faktorok csoportosítása. A hőmérséklet, a pH, a redoxpotenciál és az oxigén, a nyomás valamint az élőhely víztartalmának hatása a mikrobákra. A fény és a sugárzások hatása. Anyagcseretípusok. Mikrobiális közösségek szerkezete és fejlődése. Mikroorganizmusok a bioszféra kialakulásában. A mikrobák terjedési módjai. Mikroorganizmusok közötti kölcsönhatások típusai. Kommenzalizmus, szinergizmus, mutualizmus, ammenzalizmus, predáció és parazitizmus. A kölcsönhatások ökológiai, környezetvédelmi és mezőgazdasági jelentősége. Mikroorganizmusok és magasabbrendű növények közötti kölcsönhatások. A rhizoszféra hatás és magyarázata. Szimbionta mikrobák a rhizoszférában. A mikorrhiza típusai és gazdasági jelentőségük. Mikrobák parazitizmusa növényeken. Mikroorganizmusok és magasabbrendű állatok közötti kölcsönhatások. Mutualisztikus kapcsolatok rovarokkal és emlősökkel. Mikrobák parazitizmusa férgeken és rovarokon, biopeszticidek. Az emberi test normál mikroflórája. A mikrobák szerepe a szén, a hidrogén, a nitrogén, a kén valamint a foszfor körforgásában. A mikrobák szerepe a szén, a hidrogén, a nitrogén, a kén valamint a foszfor körforgásában. A biopolimerek lebontásának módjai. A környezetvédelem mikrobiális ökológiai vonatkozásai. Kőolaj- és ipari szennyezések valamint háztartási környezetszennyező anyagok lebontása mikrobák által. A peszticidek mikrobiális transzformációja. A mikrobák mint környezetszennyezők. Mikroorganizmusok az ember művi környezetében

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon

A félévi ellenőrzések követelményei:

nincs

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

•Szóbeli és írásbeli felelet a kiadott témasor alapján: 100 pont

 

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Szabó István Mihály: A bioszféra mikrobiológiája I-IV., Akadémiai Kiadó, 1995-1999.

Farkas József: A mikrobiális ökológia alapjai. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1998.

 

 

 

 

 

 

shadow