Mikrobiális ökológia (BIB 2256) gyakorlat

2012/2013 II. féléves

Biológia alapszak

Ökológus  szakirány

Mikrobiális ökológia (BIB 2256) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

A mikrobiális ökológia fő területei, gyakorlati jelentősége.

 

2.

A környezeti faktorok csoportosítása. A hőmérséklet, a pH, a redoxpotenciál és az oxigén, a nyomás valamint az élőhely víztartalmának hatása a mikrobákra. A fény és a sugárzások hatása.

 

3.

Anyagcseretípusok.

 

4.

Anyagcseretípusok.

 

5.

Mikrobiális közösségek szerkezete és fejlődése.

 

6.

Mikroorganizmusok a bioszféra kialakulásában. A mikrobák terjedési módjai.

 

7.

Mikroorganizmusok közötti kölcsönhatások típusai. Kommenzalizmus, szinergizmus, mutualizmus, ammenzalizmus, predáció és parazitizmus. A kölcsönhatások ökológiai, környezetvédelmi és mezőgazdasági jelentősége.

 

8.

Mikroorganizmusok és magasabbrendű növények közötti kölcsönhatások. A rhizoszféra hatás és magyarázata. Szimbionta mikrobák a rhizoszférában. A mikorrhiza típusai és gazdasági jelentőségük. Mikrobák parazitizmusa növényeken.

 

9.

Mikroorganizmusok és magasabbrendű állatok közötti kölcsönhatások. Mutualisztikus kapcsolatok rovarokkal és emlősökkel. Mikrobák parazitizmusa férgeken és rovarokon, biopeszticidek. Az emberi test normál mikroflórája.

 

10.

A mikrobák szerepe a szén, a hidrogén, a nitrogén, a kén valamint a foszfor körforgásában.

 

11.

A mikrobák szerepe a szén, a hidrogén, a nitrogén, a kén valamint a foszfor körforgásában.

 

12.

A biopolimerek lebontásának módjai. A környezetvédelem mikrobiális ökológiai vonatkozásai. Kőolaj- és ipari szennyezések valamint háztartási környezetszennyező anyagok lebontása mikrobák által.

 

13.

A peszticidek mikrobiális transzformációja. A mikrobák mint környezetszennyezők.

 

14.

Mikroorganizmusok az ember művi környezetében

 

 


 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon

A félévi ellenőrzések követelményei:

nincs

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

•Szóbeli és írásbeli felelet a kiadott témasor alapján: 100 pont

 

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Szabó István Mihály: A bioszféra mikrobiológiája I-IV., Akadémiai Kiadó, 1995-1999.

Farkas József: A mikrobiális ökológia alapjai. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1998.

 

 

 

 

 

 

shadow