Fenntarthatóság II. (KVB 1307) gyakorlat

2010/2011 II. féléves
Környezettan alapszak
Fenntarthatóság II. (KVB 1307) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1
Globális környezeti problémák.
A globális környezeti gondolkodás, fejlődése a nulla növekedéstől a fenntartható fejlődésig.
 
 
2
Fenntartható fogyasztás I.
 
 
3
Fenntartható fogyasztás II.
 
 
4
Európa válaszúton.
Tankönyvben megadott téma kidolgozása és levezetése (facilitálása).
 
5
Miért akarunk fenntartható fejlődést?
Tankönyvben megadott téma kidolgozása és levezetése (facilitálása).
 
6
A fenntartható fejlődés mutatói I.
Tankönyvben megadott téma kidolgozása és levezetése (facilitálása).
 
7
A fenntartható fejlődés mutatói II.
Tankönyvben megadott téma kidolgozása és levezetése (facilitálása).
 
8
A globális polgár.
Tankönyvben megadott téma kidolgozása és levezetése (facilitálása).
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 
9
Az ökológiai láblenyomat.
Tankönyvben megadott téma kidolgozása és levezetése (facilitálása).
 
10
Fenntarthatóság a mindennapi életünkben.
Megadott téma kidolgozása és levezetése (facilitálása).
 
11
Home. A hülyeség kora.
Globális környezeti problémák, a fenntarthatóság, egyéni és társadalmi feladatok megvitatása filmelemzések segítségével.
 
12
ZH
 
13
Dolgozat leadása (Mit jelent a fenntarthatóság az én életemben?). A félév értékelése.
 
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:
Kiselőadás megtartása, dolgozat leadása és a ZH sikeres megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:
2
Az érdemjegy kialakítás módja:
• A gyakorlati jegy kialakítása a kiselőadás, a ZH és a dolgozat átlaga alapján történik.
Értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
  • Kiss Ferenc-Ken Webster: A környezet védelmétől a fenntarthatóság felé, 2001.
Ajánlott weboldalak:
http://www.ff3.hu/
 
 
 

 

shadow