Természetvédelem I. (KVB1308L) gyakorlat

2012/2031 II. féléves

Környezettan alapszak levelező

Természetvédelmi monitorozó szakirány

Természetvédelem I. (KVB1308L) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A természetvédelem általános célkitűzéseinek ismertetése, a természetvédelem története. Nemzeti Parkok itthon és külföldön. Fajok védetté nyilvánításának szempontjai. Vöröskönyvek. Növény és állatfajok védelmének területi és területen kívüli lehetőségei. A fontosabb élőhely típusok védelmének lehetőségei, azokat veszélyeztető főbb antropogén hatások ismertetése. A természetvédelem fontosabb nemzetközi egyezményei, a természetvédelmi jog néhány kiemeltebb elemének ismertetése. Az ökológiai hálózatok ismérvei, természetvédelmi szempontú értékelésük.

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

ajánlott

A félévi ellenőrzések követelményei:

A tanult anyagból írásbeli vizsga

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Terofal F.: Édesvízi halak, Magyar könyvklub. 1997.

Papp L.: Zootaxonómia, Dabas Jegyzet Kft.

Simon T. - Seregélyes T.: Növényismeret. A hazai növényvilág kis határozója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.

Báldi, A., Csorba, G., Korsós, Z.: Magyarország szárazföldi gerinceseinek természetvédelmi szempontú értékelési rendszere. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 1995.

 

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

shadow