Természetvédelmi ismeretterjesztés és kommunikáció (II. KVB2114L) gyakorlat

2012/2013 II. féléves

Környezettan alapszak levelező

Természetvédelmi monitorozó szakirány

Természetvédelmi ismeretterjesztés és kommunikáció (II. KVB2114L)  gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika és a követelmények ismertetése. Ismeretterjesztő filmek készítésének technikái. Ismeretterjesztés az írott médiában. Power Point-os előadás készítés fontosabb ismérvei.  

 

 

2.

Hallgatók saját munkáinak bemutatása Power Point-os előadás keretében, az előadások értékelése a többi hallgató bevonásával.

 

 

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

Saját minimum 4  oldalas (A4 12 betű mérettel, normál sorközzel) cikk készítése, és egy min. 15-20 perces Power Point-os előadás tartása (a választott természet-, vagy környezetvédelmi témáról saját képanyaggal). Vagy hasonló témakörben rövidfilm készítése.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Az elkészített munkák esztétikai és tartalmi értékelése alapján történik. Fontos a saját munka, ha valakit plágiumon kapunk annak az adott félévre nincs meg a gyakorlati jegye.

Ajánlott irodalom:

Csákvári J., Malinák J.(1998) Média-Galaxis - A tömegkommunikáció nyelve és társadalmi kérdései. „Szimbiózis" Kulturális Antropológia Alapítvány, Budapest

Platt, Richard (1992) Mozi. Szemtanú sorozat. Park Kiadó, Budapest

Price, Monroe E (1998) A televízió, a nyilvános szféra és a nemzeti identitás. Magvetõ Kiadó, Budapest

Minél több természetfilm megtekintése ill. a Környezet- és természetvédelemhez kötődő publicisztikák kritikai szemléletű olvasása. (Élet és Tudomány, Természet Világa, Természet Búvár, National Geographic, stb.

 

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

 

shadow