Szervetlen kémia labor 1 (KEB1102L)

2012/2013 II. féléves

Kémia alapszak

Szervetlen kémia labor 1 (KEB1102L)

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Balesetvédelmi tudnivalók. A gyakorlatokon elvégzendő feladatok megbeszélése, követelmények. Jegyzőkönyvvezetés. Eszközök átvétele.

A hidrogén. Előállítás, tulajdonságai.

Halogénelemek. Előállításuk, tulajdonságaik.

Oxigén, ózon. Előállításuk, tulajdonságaik.

Kén, szelén. Előállításuk, tulajdonságaik.

Számolási feladat.

 

 

2.

 

Nitrogén. Előállítás, tulajdonságai.

Foszfor, arzén és antimon. Előállításuk, tulajdonságaik.

Szén és szilícium. Előállításuk, tulajdonságaik.

s-mező elemei. Előállításuk, tulajdonságaik.

Alumínium. Előállítás, tulajdonságai.

Számolási feladat.

Zárthelyi dolgozat.

 

3.

Ón és ólom. Előállításuk, tulajdonságaik.

Vas. Előállítás, tulajdonságai.

Réz, ezüst és a cinkcsoport elemei. Előállítás, tulajdonságai.

 

Számolási feladat.

Gyakorlat értékelése. Eszközök átadása.

Zárthelyi dolgozat.

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező (pótlási lehetőség nincs)

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése.

2 zárthelyi dolgozat megírása.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 6 db ZH eredménye: 30 pont (6x5 pont)
  • a jegyzőkönyv ellenőrzése: 40 pont
  • a kísérletek bemutatása, értékelése (30 pont)

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Mészáros Mihályné: Szervetlen kémia I. munkafüzet, Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, 2001

Lázár István: Általános és szervetlen kémia, Debreceni Egyetem, 2000

Szakács Zoltán (szerk.):
Általános és szervetlen kémiai gyakorlatok - Laboratóriumi előiratok és számítási feladatok Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió (2011)

Ajánlott weboldalak:

http://weblaboratorium.hu/index.php?content=kemia

 

 

 

 

shadow