Szerves kémia gyakorlat (KEB1304L)

2012/2013 II. féléves

Kémia alapszak

Szerves kémia gyakorlat (KEB1304L)

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

 

A szénatom szerkezete.

Egyszeres és többszörös kötések a szerves vegyületekben.

A szerves vegyületek csoportosítása, funkciós csoportok.

Szerves reakciók típusai.

Izoméria és megjelenési formái a szerves vegyületek körében.

A szénhidrogének.

Számolási feladatok.

 

 

2

Zárthelyi dolgozat megírása.

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 db ZH megírása a félév során

 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

1

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-60 pont: elégséges

61-70 pont közepes

71-80 pont: jó

81-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Gergely Pál-Penke Botond-Tóth Gyula: Szerves és bioorganikus kémia, Alliter Kiadói és Okt. Fejl. Alapítvány, 2006

Kovács Kálmán-Halmos Miklós: A szerves kémia alapjai, Tankönyvkiadó, 1986

Ajánlott weboldalak:

http://www.nyf.hu/kornyezet/node/8

 

 

 

shadow