Szerves kémia 3 (KEB1305L) előadás

2014/2015 I. félév

Kémia alapszak

Szerves kémia 3 (KEB1305L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

 

A heterociklusos vegyületek elnevezése, csoportosításuk. Öttagú, egy heteroatomos gyűrűrendszerek. Csoportosítás, nevezéktan. A furán, tiofén és pirrol aromaticitása és aromás jellege.

Öttagú, egy és két heteroatomos gyűrűrendszerek általános előállítási módjai és tipikus reakcióik. Fontosabb képviselők. Kondenzált származékok.

Hattagú, egy heteroatomos gyűrűrendszerek. Csoportosítás, nevezéktan. A piridin és a piríliumkation aromaticitása és aromás jellege.

Hattagú, egy heteroatomos gyűrűrendszerek általános előállítási módjai és tipikus reakcióik Hattagú, egy heteroatomos vegyületek, monociklusos és kondenzált gyűrűs származékok.

A pirimidin és származékai. Purin-, pteridin- és alloxazinszármazékok.

 

 

2

A szénhidrátok és származékaik elnevezése, csoportosításuk.

A monoszacharidok szerkezete és térszerkezete.

A monoszacharidok reakciói. Cukorszármazékok.

A diszacharidok szerkezete, szintézise. Fontosabb mono- és diszacharidok és rokon vegyületek.

A poliszacharidok. A cellulóz és a keményítő.

Több aszimetrikus szénatomot tartalmazó vegyületek. A rezolválás.

 

Zárthelyi dolgozat.

 

 

3

Aminosavak. Az aminosavak előállítása, reakcióik.

A peptidkötés. Peptidek, proteinek.

Nukleozidok, nukleotidok és nukleinsavak.

Alkaloidok, szteroidok.

Vitaminok.

 

Zárthelyi dolgozat.

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 db ZH a félév során

 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 2 db ZH eredménye: 40 pont (2x15)
  • írásbeli beugró a kiadott képletekből és egyenletekből (min. 80 % teljesítés): 20 pont
  • felelet a kiadott témasor alapján: 40 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Antus Sándor, Mátyus Péter: Szerves kémia I-II-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005

Gergely Pál-Penke Botond-Tóth Gyula: Szerves és bioorganikus kémia, Alliter Kiadói és Okt. Fejl. Alapítvány, 2006

Ajánlott weboldalak:

http://www.nyf.hu/kornyezet/node/8

 

shadow