Környezetegészségtan (KVB 1301) előadás

2010/2011 II. féléves
Környezettan alapszak
Környezetegészségtan (KVB 1301) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1
Környezet és egészség
 
 
2
A környezetegészségtan tárgya, feladata, munkamódszerei
 
 
3
A magyar népesség egyes demográfiai mutatói
Az ország lakosságának egészségi állapota, különös tekintettel a környezeti tényezőkre.
 
4
A vizek és a talaj környezetegészségtana
A víz szerepe az ember életében. A vízszennyezők és az egészségtelen vizek károsító hatásai. A talaj öntisztulása, talajszennyeződés.
 
5
A levegő környezetegészségtana
A légkör fizikai jellemzői és azok élettani hatásai. A levegőszennyezés általános jellemzői. A főbb légszennyező anyagok, jellemzőik és hatásaik az emberi egészségre és a környezetre.
 
6
A hulladékok környezetegészségtana. A zaj környezetegészségtana.
 
7
1. ZH.
 
 
8
Környezeti toxikológia
Környezethigiénés toxikológia. Populációs mérgezési különbségek. A mérgek behatolási útjai. Biotranszformáció, detoxikáció.
 
9
Településegészségtan
Épület- és lakásegészségtan.
 
10
A leggyakoribb fertőzések rövid járványtana. A nem fertőző népbetegségek és a környezet
A szív és keringési rendszer megbetegedései. Daganatos megbetegedések. Légúti betegségek. Fogszuvasodás.
 
11
A környezet egészségre káros élőlényei (mikroorganizmusok, egészségügyi kártevők)
Fertőtlenítés. Sterilizálás. Az egészségügyi kártevők, védekezés ellenük.
 
12
Természetegészségtan
Természet és egészség. Természetes gyógytényezők. A természet egészségkárosító hatásai. Természeti mérgezések.
 
13
2. ZH
 
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
lehetőség szerint részvétel az előadásokon.
A félévi ellenőrzések követelményei:
2 ZH a félév során
A tantárgyhoz rendelt kredit:
1
Az érdemjegy kialakítás módja:
• 2 db sikeres ZH eredménye alapján lehetőség van megajánlott érdemjegy megszerzésére.
• Írásbeli vizsga a félév előadásainak anyagából.
Értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
  • Kerényi Attila: Környezetünk-egészségünk, 1994
  • Dési Illés: Környezet-egészségtan, 2003.
 
Ajánlott weboldalak:
 
 
 
 

 

shadow