Szerves kémia 1 (KEB1301L) előadás

2012/2013 II. féléves

Kémia alapszak

Szerves kémia 1 (KEB1301L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

 

A szerves kémia alapelvei. A szénatom szerkezete. A szerves vegyületek kötésviszonyai.

Szigma-kötés a szerves vegyületekben. Többszörös kötések a szerves vegyületekben.

A szerves vegyületek csoportosítása, funkciós csoportok.

Szerves reakciók típusai (AN, AE, AR, SE, SR reakció mechanizmusok).

Izoméria és megjelenési formái a szerves vegyületek körében.

Az alkánok szerkezete, izomériaviszonyai, téralkata (konformációja). Az alkánok nevezéktana, fizikai tulajdonságaik, a homológ sorozatok fogalma, előállításuk, fontosabb képviselőik.

 

2

Az alkánok kémiai tulajdonságai, reakcióik.

Az alkének, cikloalkének nevezéktana, szerkezet, téralkat, izoméria, fizikai tulajdonságaik, előállításuk, fontosabb képviselőik. Az olefinek kémiai tulajdonságai, reakcióik.

A diolefinek és poliolefinek. Nevezéktan, szerkezet, téralkat, izoméria, fizikai tulajdonságaik, előállításuk, fontosabb képviselőik.

Konjugált diének elektronszerkezete, kémiai tulajdonságai. Izoprénvázas vegyületek. Az olefinek polimerizációs reakciói.

Cikloalkánok: nevezéktana, konformációja, fizikai tulajdonságaik, előállításuk, kémiai tulajdonságai, reakcióik, fontosabb képviselőik. Az acetilén és homológjai. Nevezéktan, szerkezet, fizikai tulajdonságaik, előállításuk, fontosabb képviselőik.

Zárthelyi dolgozat.

 

 

3

Az alkinok kémiai tulajdonságai, reakcióik.

Az aromás vegyületek általános jellemzése.

A benzol szerkezete. Az aromás szénhidrogének nevezéktana, előfordulása, előállítása, fizikai tulajdonságaik, fontosabb képviselőik. A benzol és a kondenzált policiklusos aromás szénhidrogének és jellemző reakcióik.

Izolált és kondenzált policiklusos aromás szénhidrogének, homológok.

Az aromás szubsztitúció irányítási szabályai és a szubsztituensek aktiváló-, dezaktiváló hatása.

Zárthelyi dolgozat.

 

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 db ZH a félév során

 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 2 db ZH eredménye: 40 pont (2x15)
  • írásbeli beugró a kiadott képletekből és egyenletekből (min. 80 % teljesítés): 20 pont
  • felelet a kiadott témasor alapján: 40 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Antus Sándor, Mátyus Péter: Szerves kémia I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005

Gergely Pál-Penke Botond-Tóth Gyula: Szerves és bioorganikus kémia, Alliter Kiadói és Okt. Fejl. Alapítvány, 2006

Ajánlott weboldalak:

http://www.nyf.hu/kornyezet/node/8

 

 

 

shadow