Kémiai alapismertek II. (KEB1002L) gyakorlat

2012/2013 II. féléves

Biológia alapszak

Kémiai alapismertek II. (KEB1002L) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

 

 

Balesetvédelmi tudnivalók.

A gyakorlatokon elvégzendő feladatok megbeszélése, követelmények.

Jegyzőkönyvvezetés.

Alapvető eszközök és használatuk.

Tömegmérés.

Olvadáspont meghatározás.

Törésmutató mérés.

Sav-bázis titrálás.

pH mérés.

 

2

Zárthelyi dolgozat

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 db ZH a félév során

 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

1

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi módon tevődik össze:

  • 1 db ZH eredménye: 40 pont
  • jegyzőkönyv: 60 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

 

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

shadow