Bioorganikus kémia 1 (KEM1107L) előadás

2014/2015 I. félév

Kémiatanár MA

Bioorganikus kémia 1 (KEM1107L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

 

Szerves és bioorganikus vegyületek jellemzői. Szerves vegyületek szerkezet felderítésének módszerei. Funkciós csoportok és kimutatásaik. Biokatalizátorok a szerves szintézisekben. Biogén aminok. Aminosavak, peptidek, fehérjék. Fehérjék izolációs módszerei. Szerkvenciameghatározás, lebontás, szintézis módszerei. Szénhidrátok, poliszachanridok, lipoproteinek, baktérium sejtfal felépítése. Szénhidrátok mint ipari alapanyagok.

 

2

 

Lipidek (foszfolipidek, szfingolipidek, szteroidok). Nukleotidok, polinukleoitidok. DNS és RS kémiája, bioszintézisük, lebontásuk, szekvenciameghatározási módszereik. Oligonukleotidok kémiai szintézise. Speciális fehérjék. Enzimek, koenzimek, vitaminok. Természetes antioxidánsok. A jelátvitel és az onkogenezis kémiája. Biopolimerek. Toxinkémia.

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 db beadandó elkészítése az első előadáson kiadott témából 2014. november 30-ig

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 1 db beadandó eredménye: 40 pont
  • írásbeli beugró a kiadott képletekből (min. 80 % teljesítés): 20 pont
  • felelet a kiadott témasor alapján: 40 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Gergely Pál-Penke Botond-Tóth Gyula: Szerves és bioorganikus kémia, Alliter Kiadói és Okt. Fejl. Alapítvány, 2006

Novák L.-Nyitrai J.- Hazai L.: Biomolekulák kémiája, MKE, Budapest, 2001

Csermely P.-Hrabák A.-Mészáros Gy.:

Bioorganikus kémia, Semmelweis Kiadó, 2005

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow