Bioorganikus kémia (BIB 2229L) gyakorlat

2012/2013 II. féléves

Biológia alapszak, Bioanalitika szakirány

Bioorganikus kémia (BIB 2229L) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

 

Balesetvédelmi tudnivalók. Eszközök átadása. Jegyzőkönyvvezetés.

Alapvető szerves kémiai laboratóriumi eszközök, módszerek. Olvadás- és forráspont mérés. Kristályosítás.

Alapvető szerves kémiai laboratóriumi módszerek. Desztillálás, vékonyréteg kromatográfia.

Alkánok és alkének tulajdonságai.

Alkinok és aromás szénhidrogének tulajdonságai.

Halogénszármazékok tulajdonságai.

Alkoholok és fenolok tulajdonságai.

Oxovegyületek, éterek tulajdonságai.

Aminok tulajdonságai.

Karbonsavak és karboxilcsoportban helyettesített származékok tulajdonságai.

Aminosavak, fehérjék tulajdonságai.

Monoszacharidok tulajdonságai.

Diszacharidok és poliszacharidok tulajdonságai.

 

 

2.

Zárthelyi dolgozat.

 

 

 

 

 

 


Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. 1 zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 1 db ZH eredménye: 40 pont
  • a jegyzőkönyv ellenőrzése: 60 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Dinya, Z., Szathmáry, M., Uhrin, H., Varga, Cs., 2008. Bioorganikus kémia gyakorlatok I.

Litkei Gy.-Pappné Szabó E.-Sarka L.: Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok I., II.

Ajánlott weboldalak:

http://www.nyf.hu/kornyezet/node/8

 

 

 

 

shadow