Hidrobiológia II. (KVB 1211) szeminárium

 

2010/2011 II. féléves
Környezettan alapszak
Hidrobiológia II. (KVB 1211) szeminárium
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét
Témakör
Megjegyzés
1
A hidrobiológia, a limnológia és a vízi ökológia fő témaköreinek áttekintése.
Tudománytörténet, a vízi élőlények jellemzői és előfordulásukat befolyásoló tényezők, gyakorlati hidrobiológia.
 
2
Folyók.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 
3
Tavak.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 
4
Óceánok.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 
5
Élet a vizekben I.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 
6
Élet a vizekben II.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 
7
Az általános hidrobiológia elméleti előadásaihoz kapcsolódó résztémák feldolgozása, ismerkedés a szakterület legfontosabb kézikönyveivel, hazai és nemzetközi hidrobiológiai folyóiratokkal.
 
8
Mintavétel vizekből. Minták feldolgozása, eredmények értékelése és ismertetése.
 
9
Igrice-mocsár I.
Az elméleti és gyakorlati órákon elsajátított ismeretek terepi alkalmazása.
 
10
Igrice-mocsár II.
Az elméleti és gyakorlati órákon elsajátított ismeretek terepi alkalmazása.
 
11
Igrice-mocsár III.
Az elméleti és gyakorlati órákon elsajátított ismeretek terepi alkalmazása.
 
12
ZH
 
13
Jegyzőkönyvek leadása. A félév értékelése.
 
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:
Kiselőadás megtartása, jegyzőkönyv leadása és a ZH sikeres megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:
1
Az érdemjegy kialakítás módja:
• A gyakorlati jegy kialakítása a kiselőadás, a ZH és a jegyzőkönyv átlaga alapján történik.
Értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
  • Hidrobiológiai folyóiratok: Hidrológiai Közlöny, Hydrobiologia, Limnology and Oceanography, Water Research, stb.
Ajánlott weboldalak:
 
 
 
 

 

shadow