Bioorganikus kémia (BIB2228L) előadás

2012/2013 II. féléves

Biológia alapszak, bioanalitikus szakirány

Bioorganikus kémia (BIB2228L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

 

Szerves és bioorganikus vegyületek jellemzői. A szénatom szerkezete. A szerves vegyületek kötésviszonyai.

Szerves reakciók típusai.

Izoméria és megjelenési formái a szerves vegyületek körében.

Alkánok.

Szteránvázas vegyületek. Szterinek és epesavak. A D-vitamin.

Telítetlen szénhidrogének. Aromás szénhidrogének.

Funkciós csoportok és kimutatásaik.

Halogéntartalmú vegyületek.

Az egyértékű és többértékű alkoholok. Enolok, fenolok..

Az éterek.

Az oxovegyületek.

Az aminok.

Karbonsavak.

Nitrovegyületek.

Tiolok, tioéterek. Szulfonsavak. Azo-és diazo vegyületek. Grignard-reagens.

Aminosavak, peptidek, fehérjék.

A heterociklusos vegyületek elnevezése, csoportosításuk.

A szénhidrátok és származékaik elnevezése, csoportosításuk. A monoszacharidok szerkezete és térszerkezete. Fontosabb monoszacharidok.

A diszacharidok. Fontosabb diszacharidok és rokon vegyületek. A poliszacharidok. A cellulóz és a keményítő. Kimutatási reakcióik.

 

2.

Zárthelyi dolgozat.

 

 

 

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 db ZH a félév során

1 db beadandó elkészítése az első előadáson kiadott témából 2013. április 30-ig

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 1 db ZH eredménye: 25 pont
  • 1 db beadandó eredménye: 25 pont
  • írásbeli beugró a kiadott képletekből (min. 80 % teljesítés): 20 pont
  • felelet a kiadott témasor alapján: 30 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Gergely Pál-Penke Botond-Tóth Gyula: Szerves és bioorganikus kémia, Alliter Kiadói és Okt. Fejl. Alapítvány, 2006

Ajánlott weboldalak:

http://www.nyf.hu/kornyezet/node/8

 

 

 

shadow