A kémiai kutatás gyakorlata (KEM1209L) előadás

2012/2013 II. féléves

Kémiatanár MA

A kémiai kutatás gyakorlata (KEM1209L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

 

A kémiai irodalmazás legfontosabb tudnivalói.

Kutató módszerek a természettudományokban.

Kémiai kísérletek tervezése és értékelése.

Tudományos publikációk írása kémiából.

A tudományos teljesítmény mérése

Találmány, szabadalom, oltalom. Fogalmak, jogi szabályozás.

Hazai alapkutatások a kémia területén.

A kémiakutatás hazai bázisai.

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

1 db beadandó elkészítése az első előadáson kiadott témából 2013. április 30-ig

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 1 db beadandó eredménye: 40 pont
  • írásbeli és szóbeli felelet a kiadott tételsor alapján: 60 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Csermely Péter, Gergely Pál, Koltay Tibor, Tóth János: Kutatás és közlés a természettudományok-ban, Osiris Kiadó, 1999

Marton János, Pap Kornélia, Hulesch Helga: Impakt faktor és kutatási teljesítmény - az értékelés gyakorlata, Magyar Tudomány, 2006

Glatz Ferenc (szerk.): Magyarországi kutatóhelyek. Természettudományok. Kémia. Bp. 2001., MTA, 99 – 164 p.

Ajánlott weboldalak:

http://www.kfki.hu/chemonet/osztaly/50/koros.html

http://szerveskemia.lap.hu/

 

shadow