Szerves kémia gyakorlat (KEB1304)

2012/2013 II. féléves

Kémia alapszak

Szerves kémia gyakorlat (KEB1304)

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A szénatom szerkezete.

Egyszeres és többszörös kötések a szerves vegyületekben.

 

2

A szerves vegyületek csoportosítása, funkciós csoportok.

Zárthelyi dolgozat.

 

3

Szerves reakciók típusai.

 

4

Izoméria és megjelenési formái a szerves vegyületek körében.

Zárthelyi dolgozat.

 

5

Az alkánok nevezéktana.

 

6

Az alkánok kémiai tulajdonságai. Számolási feladatok.

Zárthelyi dolgozat.

 

7

Cikloalkánok.

 

8

Az alkének, cikloalkének. Számolási feladatok.

Zárthelyi dolgozat.

 

9

A diolefinek és poliolefinek.

 

 

10

Az acetilén és homológjai.

Zárthelyi dolgozat.

 

11

Az aromás vegyületek. Számolási feladatok.

 

12

Ismétlés.

 

 

13

A benzol, izolált és kondenzált policiklusos aromás szénhidrogének, homológok.

Zárthelyi dolgozat.

 

14

Az aromás szubsztitúció irányítási szabályai.

 

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

6 db ZH megírása a félév során

 

A tantárgyhoz rendelt kredit:

1

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 120 pont kapható

Értékelés:

0-59 pont: elégtelen

60-72 pont: elégséges

73-84 pont közepes

85-96 pont: jó

97-120 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Gergely Pál-Penke Botond-Tóth Gyula: Szerves és bioorganikus kémia, Alliter Kiadói és Okt. Fejl. Alapítvány, 2006

Kovács Kálmán-Halmos Miklós: A szerves kémia alapjai, Tankönyvkiadó, 1986

Ajánlott weboldalak:

http://www.nyf.hu/kornyezet/node/8

 

 

 

shadow