Bioorganikus kémia (BIB 2229) gyakorlat

2012/2013 II. féléves

Biológia alapszak, Bioanalitika szakirány

Bioorganikus kémia (BIB 2229) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Balesetvédelmi tudnivalók. A gyakorlatok megbeszélése, követelmények. Eszközök átadása. Jegyzőkönyvvezetés.

 

2.

Alapvető szerves kémiai laboratóriumi eszközök, módszerek. Olvadás- és forráspont mérés. Kristályosítás.

 

3.

Alapvető szerves kémiai laboratóriumi módszerek. Desztillálás, vékonyréteg kromatográfia. Számítási feladatok.

 

4.

Alkánok és alkének tulajdonságai, reakcióik. Zárthelyi-I.

 

5.

Alkinok és aromás szénhidrogének tulajdonságai, reakciói.

 

6.

Halogénszármazékok tulajdonságai, reakciói, t-butilklorid előállítása. Számítási feladatok. Zárthelyi-II.

 

7.

Alkoholok és fenolok tulajdonságai, reakcióik. Ismeretlen vegyület funkciós csoportjának kimutatása.

 

8.

Oxovegyületek, éterek tulajdonságai, reakcióik. Zárthelyi-III.

 

9.

Aminok tulajdonságai, tipikus reakcióik. A különböző rendű aminok megkülönböztetése.

 

10.

Karbonsavak és karboxilcsoportban helyettesített származékok tulajdonságai, tipikus reakcióik. Zárthelyi-IV.

 

11.

Aminosavak, fehérjék tulajdonságai, tipikus reakcióik. Számítási feladatok.

 

12.

Monoszacharidok tulajdonságai, tipikus reakcióik.  Ismeretlen vegyület funkciós csoportjának kimutatása. Zárthelyi-V.

 

13.

Diszacharidok és poliszacharidok tulajdonságai, tipikus reakcióik. Zárthelyi-VI.

 

14.

Pótlási lehetőség. Gyakorlat értékelése. Eszközök leadása.

 

 

 

 

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. 6 zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 6 db ZH eredménye: 30 pont (6x5 pont)
  • a jegyzőkönyv ellenőrzése: 40 pont
  • a kísérletek bemutatása, értékelése (30 pont)

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Dinya, Z., Szathmáry, M., Uhrin, H., Varga, Cs., 2008. Bioorganikus kémia gyakorlatok I.

Litkei Gy.-Pappné Szabó E.-Sarka L.: Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok I., II.

Ajánlott weboldalak:

http://www.nyf.hu/kornyezet/node/8

 

 

 

 

shadow