Bioorganikus kémia (BIB2228) előadás

2012/2013 II. féléves

Biológia alapszak, bioanalitikus szakirány

Bioorganikus kémia (BIB2228) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Szerves és bioorganikus vegyületek jellemzői. A szénatom szerkezete. A szerves vegyületek kötésviszonyai.

 

2

Szerves reakciók típusai (AN, AE, AR, SE, SR reakció mechanizmusok). Izoméria és megjelenési formái a szerves vegyületek körében.

 

3

Szénhidrogének. Alkánok. A homológ sor fogalma. Fizikai tulajdonságok. Előállításuk, kémiai tulajdonságok. A monocikloalkánok szerkezete, kémiai tulajdonságok. Szteránvázas vegyületek. Szterinek és epesavak. A D-vitamin.

 

4

Telítetlen szénhidrogének, alkének osztályozás és elnevezés. Az alkének szerkezete. Fizikai és kémiai tulajdonságai. Izoprénvázas vegyületek. Acetilén szénhidrogének. Elnevezés, szerkezet, fizikai tulajdonságok. Alkinek kémiai tulajdonságai.

 

5

Aromás szénhidrogének. Elektrofil szubsztituciós reakciók mechanizmusa. Benzol halogénezése, nitrálása, szulfonálása, Friedel-Crafts; féle acilezés és alkilenezés. Reakcióképesség és irányító hatás. Benzol addiciós és oxidációs reakciói. Az oldalláncban lejátszódó reakciók. Fontosabb aromás szénhidrogének. Kondenzált és izolált többgyűrűs aromás szénhidrogének.

 

6

Funkciós csoportok és kimutatásaik - I. Halogéntartalmú vegyületek. Az egyértékű és többértékű alkoholok. Enolok, fenolok.

Csoportosítás, nevezéktan. Általános előállítási módok és tipikus reakcióik. Fontosabb vegyületek.

  1. zárthelyi megírása 1-5. hét anyagából.

 

7

Funkciós csoportok és kimutatásaik - II. Az éterek. Elnevezés, szerkezet, fizikai és kémiai tulajdonságaik. Oxovegyületek. Az aldehidek és ketonok. Összehasonlításuk és jellemző átalakulásaik.

Csoportosítás, nevezéktan. Általános előállítási módok és tipikus reakcióik. Fontosabb vegyületek.

 

8

Funkciós csoportok és kimutatásaik - III. Az aminok. Csoportosítás, nevezéktan. Előállítási módok. Az aminok tipikus reakciói. A különböző rendű aminok elválasztása és megkülönböztetése.

 

9

Funkciós csoportok és kimutatásaik - IV. Karbonsavak. Telített és telítetlen monokarbonsavak. Dikarbonsavak. A karboxilcsoportban helyettesített karbonsavszármazékok. Csoportosítás, nevezéktan. Általános előállítási módok és tipikus reakcióik.

 

10

Funkciós csoportok és kimutatásaik – V. Nitrovegyületek. Tiolok, tioéterek. Szulfonsavak. Azo-és diazo vegyületek. Grignard-reagens.

 

 

11

Aminosavak, peptidek, fehérjék.

  1. zárthelyi megírása az 6-10. hét anyagából.

 

12

A heterociklusos vegyületek elnevezése, csoportosításuk. Öt és hattagú gyűrűrendszerek.

 

13

A szénhidrátok és származékaik elnevezése, csoportosításuk. A monoszacharidok szerkezete és térszerkezete. Fontosabb monoszacharidok.

 

14

A diszacharidok. Fontosabb diszacharidok és rokon vegyületek. A poliszacharidok. A cellulóz és a keményítő. Kimutatási reakcióik.

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 db ZH a félév során

1 db beadandó elkészítése az első előadáson kiadott témából 2013. április 30-ig

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:

  • 2 db ZH eredménye: 30 pont
  • 1 db beadandó eredménye: 20 pont
  • írásbeli beugró a kiadott képletekből (min. 80 % teljesítés): 20 pont
  • felelet a kiadott témasor alapján: 30 pont

Értékelés:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

Gergely Pál-Penke Botond-Tóth Gyula: Szerves és bioorganikus kémia, Alliter Kiadói és Okt. Fejl. Alapítvány, 2006

Ajánlott weboldalak:

http://www.nyf.hu/kornyezet/node/8

 

 

 

shadow