Hidrobiológia I. (KVB 1210) előadás

 

                                                           2012/2013 II. féléves

Környezettan alapszak

Hidrobiológia I. (KVB 1210) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

 

Témakör

 

Megjegyzés

 

1

 

A hidrobiológia tárgya és helye a természettudományok körében. A hidrológiai ciklus.

A víz, mint életközeg néhány fontosabb tulajdonsága.

 

 

 

2

 

A vizek mozgása.

Turbulencia. Áramlások. Seiche. Hullámzás.

 

 

3

 

A vizek fényklímája. Hőrétegzettség kialakulása tavakban.

 

 

 

4

 

A vízkémia elemei.

 

 

5

 

Társulások a vizekben.

Élettájak és élőlénytársulások a vizekben

 

 

6

 

Alzat nélküli, alzaton élő társulások, felületi hártya életközösségei. A vízi növényzet.

 

 

7

 

1. ZH.

 

 

 

8

 

A vízi anyagforgalom elemei.

 Vízben oldott gázok, kén-, nitrogén-, foszforforgalom.

 

 

9

 

Az eutrofizálódás I.

 

 

10

 

Az eutrofizálódás II.

 

 

11

 

Vízminősítés.

 

 

 

12

 

A biológiai produkció.

 

 

13

 

Természetes és létesített vizes élőhelyek (wetlands).

 

 

14

 

2. ZH

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

 

2 ZH a félév során

A tantárgyhoz rendelt kredit:

 

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

 

• 2 db sikeres ZH eredménye alapján lehetőség van megajánlott érdemjegy megszerzésére.

• Írásbeli vizsga a félév előadásainak anyagából.

Értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

 

  • Felföldy Lajos: A vizek környezettana. Általános hidrobiológia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1981.
  • Padisák Judit: Általános limnológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2005.

 

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

 

 

shadow