erepi felmérési módszerek I. (KVB2108) előadás és gyakorlat

 

2014/2015 I. féléves

Környezettan alapszak

Terepi felmérési módszerek I. (KVB2108) előadás és gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 Elmélet (előadás)

 Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Populációk nagyságának és sűrűségének becslésének alapjai I.

 

2

Populációk nagyságának és sűrűségének becslésének alapjai II.

 

3

Mintavételi eljárások (kvadrát, sávtranszekt, vonaltranszekt)

 

4

Rétegzett mintavétel és gyakorlati alkalmazásai

 

5

Jelölés-visszafogás módszerek

 

6

Fogás-ráfordítás módszerek

 

7

Becslési módszerek kötelező feltételei

 

8

Statisztikai alapfogalmak

 

9

A becslés pontossága és a pontosságot befolyásoló tényezők

 

10

A monitoring munka szervezése.

 

11

Hazai természetvédelmi-monitoring programok adatbázisai.

 

12

Hazai madár-monitoring programok bemutatása.

 

13

Önálló terepi munkák beadása, bemutatása.

 

 

Gyakorlat (A gyakorlatok minden esetben tömbösítettek)

Hét

Témakör

Megjegyzés

1., 2., 5.

Monitoring protokoll elkészítéséhez szükséges terepi módszerek megválasztása - esettanulmányok

3*2 óra

3., 4.,

Önálló projektmunka I. - középtávú elektromos vezetékek tartóoszlopainak monitoringja.

2*3 óra

6., 7.,

Vízimadár számlálás egy közeli vizes élőhelyen (Nagyvadas tó, vagy Szelkó tó)

2*3 óra

8.,9., 

Választott terület élőhely-térképezése (önálló feladat)

2*3 óra

 12.,14.,

Önálló projektmunkák megbeszélése, értékelése.

2*2 óra

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Az előadásokon elvárt, a gyakorlatokat részben önállóan, részben tömbösített óra keretében kötelező elvégezni külső helyszínen.

A félévi ellenőrzések követelményei:

Jegyzőkönyvek, választott faj vagy fajcsoport monitoring protokolljának leadása

A tantárgyhoz rendelt kredit:

4

Az érdemjegy kialakítás módja:

A tárgyra kapott jegy az írásbeli vizsga és a jegyzőkönyvekre kapott jegyek átlagából tevődik össze, melyek közül egyik sem lehet elégtelen. Egy szabadon választott állatfaj, vagy faj csoport monitoring protokolljának kidolgozása, azt az utolsó órán előadás során kell bemutatni.

 

Értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Bibby CJ, Burgess ND, Hill DA, Mustoe SH (2000): Bird census techniques. Academic Press, London
  • P. Vorisek, A. Klvanova, S. Wotton, R. D. Gregory: A Best Practice Guide for Wild Bird Monitoring Schemes, CSO & RSPB, Prague, 2009

Ajánlott weboldalak:

http://mme-monitoring.hu/

http://www.termeszetvedelem.hu

 

shadow