Természetvédelem II. (KVB1309) gyakorlat

2012/2031 II. féléves

Környezettan alapszak

Természetvédelmi monitorozó szakirány

Természetvédelem II. (KVB1309) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika és a követelmények ismertetése,

 

 

2

A faji szintű természetvédelem hazai történetének áttekintése

 

3.

A hazai védett növények fontosabb élőhelyeinek, környezeti igényeinek ismertetése, Védett növények I. (Védett mohák, harasztok, nyitvatermők)

 

4.

ZH az előző heti anyagból Védett növények II. (zárvatermő növények)

 

5.

ZH az előző heti anyagból, Védett növények III. (zárvatermő növények)

 

6.

ZH az előző heti anyagból, Védett gerinctelen állatok kiemelt fajainak bemutatása

 

7.

ZH az előző heti anyagból. Védett gerincesek élőhelyeinek ismertetése, a fajok fennmaradását veszélyeztető antropogén tényezők bemutatása

 

8.

ZH az előző heti anyagból. Halak

 

9.

ZH az előző heti anyagból. Kétéltűek

 

 

10.

ZH az előző heti anyagból. Hüllők

 

11.

ZH az előző heti anyagból. Emlősök

 

12.

 ZH az előző heti anyagból. Madarak I.

 

13.

ZH az előző heti anyagból. Madarak II.  

 

 

14.

ZH az előző heti anyagból. A félév értékelése.

 

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

Minden gyakorlat ZH írással kezdődik (kivéve az első kettőt). Egészségügyi, vagy egyéb okokból egy ZH megírása következmények nélkül elhagyható, ha valaki mindet megírja, akkor a leggyengébb eredménytől eltekintünk az átlag kiszámításakor.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Minden ZH-t százalékosan értékelünk, majd a százalékok alapján számoljuk ki a gyakorlat végső jegyét. A ZH-kat javítani nem lehet, kivéve egyet. Ennél a gyakorlatnál a gyakorlati jegy védésre nincs lehetőség.

Értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Terofal F.: Édesvízi halak, Magyar könyvklub. 1997.

Papp L.: Zootaxonómia, Dabas Jegyzet Kft.

Simon T. - Seregélyes T.: Növényismeret. A hazai növényvilág kis határozója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.

Báldi, A., Csorba, G., Korsós, Z.: Magyarország szárazföldi gerinceseinek természetvédelmi szempontú értékelési rendszere. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 1995.

 

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

 

shadow