Fenntarthatóság II. (KVB 1307) gyakorlat

2012/2013 II. féléves

Környezettan alapszak

Fenntarthatóság II. (KVB 1307) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Globális környezeti problémák.

A globális környezeti gondolkodás, fejlődése a nulla növekedéstől a fenntartható fejlődésig.

 

 

2

Fenntartható fogyasztás I.

 

 

3

Fenntartható fogyasztás II.

 

 

4

Európa válaszúton.

Tankönyvben megadott téma kidolgozása és levezetése (facilitálása).

 

5

Miért akarunk fenntartható fejlődést?

Tankönyvben megadott téma kidolgozása és levezetése (facilitálása).

 

6

A fenntartható fejlődés mutatói I.

Tankönyvben megadott téma kidolgozása és levezetése (facilitálása).

 

7

A fenntartható fejlődés mutatói II.

Tankönyvben megadott téma kidolgozása és levezetése (facilitálása).

 

8

A globális polgár.

Tankönyvben megadott téma kidolgozása és levezetése (facilitálása).

Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.

 

9

Az ökológiai láblenyomat.

Tankönyvben megadott téma kidolgozása és levezetése (facilitálása).

 

10

Fenntarthatóság a mindennapi életünkben I.

Megadott téma kidolgozása és levezetése (facilitálása).

 

11

Fenntarthatóság a mindennapi életünkben II.

Megadott téma kidolgozása és levezetése (facilitálása).

 

12

Home. A hülyeség kora.

Globális környezeti problémák, a fenntarthatóság, egyéni és társadalmi feladatok megvitatása filmelemzések segítségével.

 

13

ZH

 

14

Dolgozat leadása (Mit jelent a fenntarthatóság az én életemben?). A félév értékelése.

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

Kiselőadás megtartása, dolgozat leadása és a ZH sikeres megírása.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

• A gyakorlati jegy kialakítása a kiselőadás, a ZH és a dolgozat átlaga alapján történik.

Értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

  • Kiss Ferenc-Ken Webster: A környezet védelmétől a fenntarthatóság felé, 2001.

Ajánlott weboldalak:

http://www.ff3.hu/

 

 

 

shadow