Környezettechnológia III. (KVB 1305) gyakorlat

2012/2013 II. féléves

Környezettan alapszak

Környezettechnológia III. (KVB 1305) gyakorlat

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás.

 

2.

Légszennyező források kibocsátásának időszakos ellenőrzése

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

3.

Légszennyező pontforrásokból származó minták fizikai-kémiai vizsgálata

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

4.

Felszíni és felszín alatti vizek mintavétele

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

5.

Felszíni alatti, eső, ivó és felszíni vizek általános fizikai-kémiai vizsgálata

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

6.

Szennyvizek mintavétele

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

7.

Szennyvizek általános fizikai-kémiai vizsgálata

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

8.

Talajminták vétele

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

9.

Talajminták általános fizikai-kémiai vizsgálata

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

10.

Veszélyes hulladékok mintavétele

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

11.

Veszélyes hulladékok környezetvédelmi célú fizikai-kémiai vizsgálata

Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

12.

Az elvégezett feladatról beszámoló tartása és a jegyzőkönyv beadása

 

13.

Az elvégezett feladatról beszámoló tartása és a jegyzőkönyv beadása

 

14.

ZH. A félév értékelése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.

Az elvégzett feladatok eredményeinek bemutatása.

A zárthelyi dolgozat megírása.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

A beszámolóra kapott pontok (max 40 pont).

A zárthelyi dolgozat eredménye (max 60 pont)

 

Értékelése:

0-49 pont: elégtelen

50-59 pont: elégséges

60-79 pont: közepes

80-89 pont: jó

90-100 pont: jeles

Ajánlott irodalom:

·      Benedek Pál (1990): Biotechnológia a környezetvédelemben, Műszaki Könyvkiadó, Budapest

·      Dr. Varga Enikő, Garay Ferenc: Környezetkémiai analitika - Környezettechnológia praktikum, ELTE Eötvös Kiadó

Ajánlott weboldalak:

www.tankonyvtar.hu

 

 

shadow