Környezetegészségtan (KVB 1301) előadás

2012/2013 II. féléves

Környezettan alapszak

Környezetegészségtan (KVB 1301) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Környezet és egészség

 

 

2

A környezetegészségtan tárgya, feladata, munkamódszerei

 

 

3

A magyar népesség egyes demográfiai mutatói

Az ország lakosságának egészségi állapota, különös tekintettel a környezeti tényezőkre.

 

4

A vizek környezetegészségtana

A víz szerepe az ember életében. A vízszennyezők és az egészségtelen vizek károsító hatásai.

 

5

A talaj környezetegészségtana

A talaj öntisztulása, talajszennyeződés.

 

6

A levegő környezetegészségtana

A légkör fizikai jellemzői és azok élettani hatásai. A levegőszennyezés általános jellemzői. A főbb légszennyező anyagok, jellemzőik és hatásaik az emberi egészségre és a környezetre.

 

7

A hulladékok környezetegészségtana. A zaj környezetegészségtana.

 

8

1. ZH.

 

 

9

Környezeti toxikológia

Környezethigiénés toxikológia. Populációs mérgezési különbségek. A mérgek behatolási útjai. Biotranszformáció, detoxikáció.

 

10

Településegészségtan

Épület- és lakásegészségtan.

 

11

A leggyakoribb fertőzések rövid járványtana. A nem fertőző népbetegségek és a környezet

A szív és keringési rendszer megbetegedései. Daganatos megbetegedések. Légúti betegségek. Fogszuvasodás.

 

12

A környezet egészségre káros élőlényei (mikroorganizmusok, egészségügyi kártevők)

Fertőtlenítés. Sterilizálás. Az egészségügyi kártevők, védekezés ellenük.

 

13

Természetegészségtan

Természet és egészség. Természetes gyógytényezők. A természet egészségkárosító hatásai. Természeti mérgezések.

 

14

2. ZH

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.

A félévi ellenőrzések követelményei:

2 ZH a félév során

A tantárgyhoz rendelt kredit:

1

Az érdemjegy kialakítás módja:

• 2 db sikeres ZH eredménye alapján lehetőség van megajánlott érdemjegy megszerzésére.

• Írásbeli vizsga a félév előadásainak anyagából.

Értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

  • Kerényi Attila: Környezetünk-egészségünk, 1994
  • Dési Illés: Környezet-egészségtan, 2003.

 

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

shadow