Hidrobiológia II. (KVB 1211) szeminárium

2012/2013 II. féléves

Környezettan alapszak

Hidrobiológia II. (KVB 1211) szeminárium

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A hidrobiológia, a limnológia és a vízi ökológia fő témaköreinek áttekintése.

Tudománytörténet, a vízi élőlények jellemzői és előfordulásukat befolyásoló tényezők, gyakorlati hidrobiológia.

 

2

Folyók.

Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.

 

3

Tavak.

Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.

 

4

Óceánok.

Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.

 

5

Élet a vizekben I.

Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.

 

6

Élet a vizekben II.

Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.

 

7

Az általános hidrobiológia elméleti előadásaihoz kapcsolódó résztémák feldolgozása, ismerkedés a szakterület legfontosabb kézikönyveivel, hazai és nemzetközi hidrobiológiai folyóiratokkal.

 

8

Mintavétel vizekből.

 

9

Minták feldolgozása, eredmények értékelése és ismertetése.

 

10

Igrice-mocsár I.

Az elméleti és gyakorlati órákon elsajátított ismeretek terepi alkalmazása.

 

11

Igrice-mocsár II.

Az elméleti és gyakorlati órákon elsajátított ismeretek terepi alkalmazása.

 

12

Igrice-mocsár III.

Az elméleti és gyakorlati órákon elsajátított ismeretek terepi alkalmazása.

 

13

ZH

 

14

Jegyzőkönyvek leadása. A félév értékelése.

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

Kiselőadás megtartása, jegyzőkönyv leadása és a ZH sikeres megírása.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

1

Az érdemjegy kialakítás módja:

• A gyakorlati jegy kialakítása a kiselőadás, a ZH és a jegyzőkönyv átlaga alapján történik.

Értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

  • Hidrobiológiai folyóiratok: Hidrológiai Közlöny, Hydrobiologia, Limnology and Oceanography, Water Research, stb.

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

shadow