BIOLÓGIAI ALAPISMERETEK (BIB 1101L)

 2012/13 I. féléves

Biológia alapszak
BIológiai alapismeretek (BIB 1101L)
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
Követelmények
Időpont

téma

1.
 
 

 Bevezetés a biológiába. A biológia tárgya és módszerei. Az élettelen és az élő.

 Az élővilág rendszerezése. A rendszerezés története és a rendszerek. Az élővilág nagy egységei (törzsfa). A vírusok. A prokarióták és az eukarióták. A gombák evolúciója.
A növényvilág evolúciója.

 A növények élete. A növényélettan alapjai: vízforgalom, vízgazdálkodás és anyagszállítás; a növények felépítő – és lebontófolyamatai, a növények mozgása, szaporodása, növekedése és egyedfejlődése.

Az állatok rendszere. Egysejtű eukarióta állatok. A többsejtű állatok evolúciója: sejthalmazosok, álszövetesek, a szövetes állatok. Testüreg nélküliek és testüregesek. Az ősszájú állatok evolúciója. Férgek, féreglábúak, ízeltlábúak, puhatestűek.

 Az újszájú állatok evolúciója: úszószegélyes férgek, tüskésbőrűek, gerinchúrosok, gerincesek.

 Egyed feletti szerveződési szintek. A környezet, az abiotikus környezeti tényezők.

A populációk. A társulások jellemzői, változásai. Hazai társulások. A társulások táplálkozási szintjei energiaáramlása és anyagforgalma.

A biomok áttekintése. A bioszféra anyagforgalma.

Az élővilág és a környezet védelme.

 Az élő szervezetet felépítő anyagok: biogén elemek, a víz és a szerves molekulák.

 A sejt felépítése és anyagcsere folyamatainak vázlatos áttekintése. A sejtek osztódása.

 Öröklődés és változékonyság. Genetikai alapismeretek. A klasszikus genetika elméleti és gyakorlati lehetőségei. A modern genetika jelene és perspektívái. Populációgenetika és evolúció.

 A humánbiológia alapjai: vizsgálati módszerek és technikák. A humánbiológia felosztása szűkebb és tágabb értelemben. Humán evolúció.

Az emberi szervezet szervrendszerei és működéseinek alapjai.

 Irányítás, vezérlés és szabályozás a biológiában.
 Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon

A félévi ellenőrzések követelményei:

nincs

A tantárgyhoz rendelt kredit

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Írásbeli vizsga
 
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles

Kötelező, ajánlott irodalom:
 

Kiadott power pointos anyag
Dr. Berend Mihály – Dr. Szerényi Gábor (2003): Biológia I-II.
Dr. Berend Mihály és mtsai. (2003): Biológia III.
Dr. Berend Mihály és mtsai (2006): Biológia IV.
Dr. Lénárd Gábor (2005, 2007, 2010): Biológia 10, 11, 12.
 shadow