IMMUNBIOLÓGIA ALAPJAI (BIB 2235L)

 2018/19 I. félév

Biológia alapszak
Immunbiológia alapjai (BIB 2235L)
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
Időpont

Téma

1.
 

Bevezetés az immunológiába,

Az immunrendszer felépítése (az immunrendszer sejtjei, a klónszelekció elve, hemopoézis)

Limfoid szervek és szövetek (elsődleges nyirokszervek, másodlagos nyirokszervek. A lokális és szisztémás immunválasz anatómiája

Antigének (fogalma, immunológiai sajátosságaik, kémiai sajátosságaik, dózisa, alkalmazása)

A természetes és az adaptív immunitás kapcsolata (természetes immunitás, adaptív immunitás, gyulladás folyamata, krónikus gyulladás).

Antigénfelismerés I – A B sejt antigénreceptor (BCR) által való antigénfelismerés szerkezeti alapjai.

Antigénfelismerés II – A T sejtek antigénfelismerésének szerkezeti alapjai

Járulékos molekulák, adhéziós molekulák, koreceptorok

Citokinek és citokinreceptorok

Limfocitapopulációk és funkcióik
A B és T limf. ontogenezisének és aktivációjának főbb hasonlóságai, apoptózis szerepe az immunrendszer kialakulása és működése során.,

A komplementrendszer

Az immunrendszer evolúciója

Az immunválasz folyamata és szabályozása

Kórokozók ellen kialakuló immunválasz
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon

A félévi ellenőrzések követelményei:

nincs

A tantárgyhoz rendelt kredit

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Kollokvium, szóbeli vizsga a kiadott anyagból
 
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles

Kötelező, ajánlott irodalom:
 

Kiadott power point bemutató anyag
Gergely János-Erdei Anna (2000): Immunbiológia. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest.
 
 
 

 

shadow