ÁLLATANATÓMIA gyakorlat (BIB 1206L és BIO1002)

 2021/2022 I. félév

BIOLÓGIA alapszak és BIOLÓGIA TANÁR (4+1)

ÁLLATANATÓMIA gyakorlat (BIB 1206L és BIO1002)

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Időpont

Téma

1.

 

Eszközök átvétele

Balesetvédelem

 

A mikroszkóp használata. (Írásbeli számonkérés)

Alapszövettan I.

             Hámszövetek

 

Alapszövettan II.

             Kötőszövetek

 

Alapszövettan III.

              Támasztószövetek

 

Alapszövettan IV.

               Izomszövetek

               Idegszövet

A szövetek sajátosságai különböző szervekben és szervezetekben.

Negyedévi beszámoló: Szövettani elméleti és gyakorlati ismeretek (írásban és szóban)

Az egysejtűek és gerinctelen állatok főbb típusállatainak makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata: egysejtűek, szivacsok, csalánozók megfigyelése.

Lapos-, hengeres – és gyűrűsférgek boncolása és szerveik mikroszkópi vizsgálata.

Puhatestűek, ízeltlábúak osztályai, főbb típusállatainak vizsgálata.

A gerinces állatok főbb típusállatai: csontos halak, kétéltűek szervezetének részletes anatómiája. Hüllők felépítése.

Madarak és emlősök bonctana és szövettana.

Zárógyakorlat. Félévi beszámoló: írásbeli és szóbeli

Eszközök átadása. Pótgyakorlat

 

Értékelés

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

Kötelező

A félévi ellenőrzések követelményei:

Beszámolók, Zh-k teljedítése

A tantárgyhoz rendelt kredit:

 

1 - BIB1206 illetve 2-BIO1002

Az érdemjegy kialakítás módja:

Írásbeli (zárthelyi dolgozatok).

Gyakorlati demonstráció (mikroszkópi technika és bonctani jártasságok).

Ajánlott irodalom:

Állattani laboratórium multimédiás, szövettani (mikroszkóp, metszetek) és bonctani (sztereomikroszkóp, boncfelszerelések, biológiai modellek) eszközei

1.                  G. Szabó Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok I. Szövettan. Nyíregyházi Főiskola. 2003

2.                  G. Szabó Terézia: Állatszervezettani gyakorlatok II. Boncolási gyakorlatok. Nyíregyházi Főiskola. 2003

3.         G. Szabó Terézia. Állatszervezettan: Általános szövettan. CD és html formában

4.         Zboray G. és mtársai.: Összehasonlító anatómia I-II. (boncolási gyakorlatok) Tankönyv- kiadó, Bp. 1989.

5.         Vajon I.: Az állatszervezettani gyakorlatok. Tankönyvkiadó, Bp. 1989.

6.         Sass M.: Összehasonlító állatszervezettan I-III. Tankönyvkiadó, Bp. 1973-1987.

 

.

 

shadow