ÁLLATANATÓMIA előadás (BIBI1105L és BIO1001L)

2021/2022 I. félév

BIOLÓGIA alapszak és BIOLÓGIA TANÁR (4+1)

ÁLLATANATÓMIA előadás (BIBI1105L és BIO1001L)

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Téma

1.

 

Bevezető ismeretek. Promorhológia. Histológia. Az állati test szervrendszereinek, szerveinek makro- és mikroanatómiája

Fejlődéstan. A szaporodás típusai, ivarsejtek. Az embrionális fejlődés szakaszai. Posztembrionális fejlődés.

Histológia: az állatok alapszövetei. Hámszövetek.

Kötő és támasztószövetek.

Izomszövetek. Idegszövet.

Kültakaró filogenesise.

A vázrendszer. A hámeredetű vázak. A gerinchúrosok és a gerincesek vázrendszere. A mozgás aktív szervei.

2.

A táplálkozás szervei. Gerinctelen állatok táplálkozása. A gerinces állatok emésztőkészüléke.

A légzőkészülék. Ektodermális eredetű légzőszervek. Gerinces állatok légzőszerveinek részletes anatómiája

A keringési rendszer. A gerinctelen állatok keringése. A gerinces állatok keringési rendszereinek evolúciója.

A kiválasztás. Egysejtűek és a gerinctelen állatok kiválasztó szervei.

Az endokrin rendszer fejlődéstörténete. A gerinctelen állatok és gerincesek hormontermelő szervei.

Az idegrendszer. A diffúz idegrendszer. A központosult idegrendszer felépítése: dúcidegrendszer és csőidegrendszer evolúciós áttekintése és jellemzői.

A gerincvelő szerkezete. Az agyvelő. A környéki idegrendszer anatómiája.

Az érzékszervek típusai. Az egyes állati törzsek jellemző érzékszervei.

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

Az előadás látogatása nem kötelező, de elvárt.

A félévi ellenőrzések követelményei:

 

kollokvium

A tantárgyhoz rendelt kredit:

 

4 - BIB1205 illetve 3 BIO1001

Az érdemjegy kialakítás módja:

 

szóbeli vizsga a vizsgaidőszakban

Kötelező, ajánlott irodalom

1. Hollósi G.: Funkcionális állatanatómia I-III. Tankönyvkiadó, Bp. 1989.

2. Odorfer M.: Összehasonlító állatszervezettan I-III. Tankönyvkiadó, Bp. 1979.

3. Vígh H.B. – Kondics L.: Összehasonlító szövettan Tankönyvkiadó, Bp. 1997.

4. Kiss O.: Állatszervezettan I-III. Liceum Kiadó, Eger 1998.

5. Sass M.: Fejlődéstan Eötvös Kiadó, Bp.1996.

6. Zboray G.: Idegrendszer Eötvös Kiadó, Bp. 1997.

7. Kondics L.: A kiválasztószervek, Eötvös Kiadó, Bp. 1998

 

shadow