Környezeti kémia II. (KVB 1204L) gyakorlat

 2012/2013 I. féléves

Környezettan alapszak
Környezeti kémia II. (KVB 1204L) gyakorlat
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 

Témakör

Megjegyzés

1.

Tematika ismertetése, a laboratórium rendje, tűz- és balesetvédelemi oktatás.
Térfogat-, tömegmérés, oldatkészítés
Oldatok pH-jának meghatározása, sav-bázis indikátorok
Puffer oldatok pufferkapacitásának meghatározása
Vizsgálati jegyzőkönyv készítése.

 

2.

Csapadékok és komplex vegyületek képzése
Ismeretlen vízminta klasszikus szervetlen minőségi analízise
Sósav mérőoldat pontos koncentrációjának meghatározása
Nátrium-hidroxid mérőoldat pontos koncentrációjának meghatározása
 

 
 
 
Követelmények
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése.
Az elvégzett analízisek eredményeinek bemutatása és értékelése.
A szorgalmi időszak végén zárthelyi dolgozat megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

4
Az érdemjegy kialakítás módja:
Ismeretlen vízminták meghatározásának eredményei és a zárthelyi dolgozatok jegyeinek átlaga.
 
Gyakorlat teljesítésének feltételei:
A feladatok elvégzésére kapott jegyek átlaga minimum 2,0 és a zárthelyi dolgozatok átlaga minimum 2,0 legyen.
 
A ZH-k értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

·      Laboratóriumi segédletek I., Nyíregyházi Főiskolai jegyzet
·      Farkas Etelka (1996): Általános és Analitikai Kémiai Példatár, DE, Debreceni Egyetem Kiadó
·      Sík Júlia (1992): Kémiai Számítások képletgyűjtemény, Műszaki Könyvkiadó
Ajánlott weboldalak:

www.tankonyvtar.hu
 
 
shadow