Viselkedésökológia (BIB1317 és KVB2105, KVB2003) előadás

 

2016/2017 I. félév
Biológia BSc / Környezettan BSc
Viselkedésökológia (BIB1317 és KVB2105, KVB2003) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Bevezetés a viselkedésökológiába
Alapfogalmak, történeti háttér, gondolkodásmód.
 

2

Gazdaságos döntések és az egyed
A táplálkozás során az egyedre ható kényszerfeltételek, és a táplálkozóhelyek elfoglalásának törvényszerűségei.
 

3

Csapatos élet I. – csapatos táplálkozás
A csapatos táplálkozás előnyei, hátrányai. Evolúciós játszmák a csapat egyedei között.
 

4

Csapatos élet II. – egyedek tömörülésének egyéb formái
Szaporodás és éjszakázás csapatosan, információcentrum hipotézis, hőveszteség csökkentése, altruizmus és kooperáció.
 

5

Kommunikáció és a jelzések evolúciója
A jelzések használatának előnyei, hátrányai. A jelzések típusai. Csalások, a csalások megelőzése, Hátrány-elv.
 

6

Szexuális szelekció
Párválasztás, ivari különbségek. Egyedi különbségek jelentősége a párválasztásban. 
 

7

Párzási rendszerek és utódgondozás
Versengés a családon belül: szülő-szülő, szülő-utód, utód-utód közötti konfliktusok. Rokonszelekciós elmélet. Rovarállamok.
 

8

Életmenet-stratégiák
A rövidtávú és a hosszútávú reprodukciós siker közötti csereviszony. Reprodukcióhoz nem köthető viselkedések, illetve életszakaszok jelentősége a későbbi reprodukciós siker tükrében. 
 

9

Konzultációs óra: ismétlés
Az előzőekben átvett elméletek alapján film-, cikk- és könyvrészletek közös elemzése a viselkedésökológiában használatos kérdésfeltevés és gondolkodásmód hallgatói elsajátítása céljából.
Konzultációs óra; önálló hallgatói felkészülés szükséges.

10

Parazitizmus viselkedésökológiája
A gazdaszervezetre és a parazitaszervezetre ható kényszerek. Evolúciós játszmák a gazdafaj és a parazitafaj között. Evolúciós fegyverkezési verseny.
 

11

Konzultációs óra: költésparazitizmus
Költésparazitákra és gazdafajaikra ható kényszerek. A költésparazitizmus kialakulásának és fennmaradásának elméletei. A gazdafaj és a parazitafaj közötti fegyverkezési verseny.
Konzultációs óra; önálló hallgatói felkészülés szükséges.

12

A tanulás viselkedésökológiája
A tanulás funkciója, a tanulást befolyásoló tényezők, a plasztikus magatartás evolúciója.
 

13

Humán viselkedésökológia
Evolúciós kényszereink. Evolúciós pszichológia: párválasztási szokások, életmenet-stratégiák és evolúciós hátterük az emberi fajnál.
 

14

Összefoglalás
 

 

Követelmények:

 

 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel az előadásokon.
A félévi ellenőrzések követelményei:

a konzultációs órákra való felkészülés  
A tantárgyhoz rendelt kredit:

3
Az érdemjegy kialakítás módja:

max. 100 pont kapható, amely az alábbi pontokból áll:
  • Konzultációs órai aktivitás és felkészültség: 30 pont
  • Szóbeli vizsga kiadott tételsor alapján: 70 pont
Értékelés:
0-49 pont: elégtelen
50-59 pont: elégséges
60-79 pont közepes
80-89 pont: jó
90-100 pont: jeles
Ajánlott irodalom:

Krebs, J.R. & Davies, N.B. Bevezetés a viselkedésökológiába.
Barta, Z., Liker, A. & Székely, T. Viselkedésökológia: modern irányzatok.
Dawkins, R. Az önző gén.
Ajánlott weboldalak:

www.darwinnap.hu
www.behav.org/00library/
Alc_89/Alc989_cont_short_hun.html
 
 
 

 

shadow