Mikroorganizmusok genetikája és diagnosztikája (BIB 2031L) előadás

2016/2017 I. féléves

Biológia alapszak

Bioanalitikus szakirány

Mikroorganizmusok genetikája és diagnosztikája (BIB 2031L) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

A konzultáció adatai

Tematika

November 25. 16:00-19:00

(3 óra)

Helye: B404

Mikroorganizmusok genetikai anyagának szerveződése: A nukleoid. Az E. coli „kromoszómája” és genomja. Prokarióta genomok mérete, génösszetétele. A kromatin szerveződése. Élesztő modellszervezetek genomja. A vírusok csoportosítása örökítőanyaguk szerint

Replikáció, transzkripció és transzláció: A Meselson-Stahl kísérlet. A replikáció enzimei és folyamata E.coliban. A sejtciklus és a DNS szintézis összehangolása. A replikáció különbségei prokarióta és eukarióta szervezetekben. Speciális replikációs mechanizmusok vírusoknál. A transzkripció szakaszai és enzimei prokariótákban. A transzkripció különbségei prokarióta és eukarióta szervezetekben. Sajátos RNS képződési mechanizmusok egyes vírusoknál: RNS replikáció és reverz transzkripció. A transzláció szereplői és folyamata.

December 10. 14:00-20:00

(6 óra)

Helye: B404

A génműködés szabályozása baktériumokban: A transzkripció szabályozásának alapjai. A lac-operon működése, és működésének felderítése.

Géntranszfer folyamatok prokariótákban: Baktériumok és fágok, mint modellszervezetek. Bakteriális konjugáció. Bakteriális transzformáció. Generalizált és specializált transzdukció.

Bakteriális plazmidok: Jellemzőik, típusaik, plazmid inkompatibilitás.

Mikroorganizmusok rekombináns DNS technikája: A klónozás lépései. Plazmid klónozó vektorok, expressziós vektorok, ingázó vektorok. Fágvektorok, élesztő vektorok, mesterséges kromoszómák. Géndiszrupció, reporter gének, génfúziók. Heterológ protein expresszió. Expressziós rendszerek, egy expressziós kísérlet jellemző lépései. Mikroorganizmusokkal termeltetett fehérjék.

Követelmények

A kollokvium szóbeli.

A felkészüléshez a hallgató rendelkezésére áll az előadás ppt prezentációk nyomtatott formája és a tételsor.

Az érdemjegy kialakításának módja:

0-49% elégtelen

50-59% elégséges

60-79% közepes

80-89% jó

90-100% jeles

 

shadow