Mikroorganizmusok genetikája és diagnosztikája (BIB 2031) előadás

 Biológia alapszak

Bioanalitikus szakirány

Mikroorganizmusok genetikája és diagnosztikája (BIB 2031) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

Mikroorganizmusok genetikai anyagának szerveződése I.

A nukleoid. Az E. coli „kromoszómája” és genomja. Prokarióta genomok mérete, génösszetétele.

 

2

Mikroorganizmusok genetikai anyagának szerveződése II.

A kromatin szerveződése. Élesztő modellszervezetek genomja. A vírusok csoportosítása örökítőanyaguk szerint

 

3

Replikáció, transzkripció és transzláció I.

A Meselson-Stahl kísérlet. A replikáció enzimei és folyamata E.coliban. A sejtciklus és a DNS szintézis összehangolása. A replikáció különbségei prokarióta és eukarióta szervezetekben.

 

4

Replikáció, transzkripció és transzláció II.

Speciális replikációs mechanizmusok vírusoknál.

 

5

Replikáció, transzkripció és transzláció III.

A transzkripció szakaszai és enzimei prokariótákban. A transzkripció különbségei prokarióta és eukarióta szervezetekben

 

6

Replikáció, transzkripció és transzláció IV.

Sajátos RNS képződési mechanizmusok egyes vírusoknál: RNS replikáció és reverz transzkripció

 

7

Replikáció, transzkripció és transzláció V.

A transzláció szereplői és folyamata

 

8

A génműködés szabályozása baktériumokban

A transzkripció szabályozásának alapjai. A lac-operon működése, és működésének felderítése

 

9

Géntranszfer folyamatok prokariótákban I.

Baktériumok és fágok, mint modellszervezetek. Bakteriális konjugáció

 

10

Géntranszfer folyamatok prokariótákban II.

Bakteriális transzformáció. Generalizált és specializált transzdukció

 

11

 Bakteriális plazmidok

Jellemzőik, típusaik, plazmid inkompatibilitás

 

12

Mikroorganizmusok rekombináns DNS technikája I.

A klónozás lépései. Plazmid klónozó vektorok, expressziós vektorok, ingázó vektorok.

 

13

Mikroorganizmusok rekombináns DNS technikája II.

Fágvektorok, élesztő vektorok, mesterséges kromoszómák. Géndiszrupció, reporter gének, génfúziók.

 

14

Mikroorganizmusok rekombináns DNS technikája III.

Heterológ protein expresszió. Expressziós rendszerek, egy expressziós kísérlet jellemző lépései. Mikroorganizmusokkal termeltetett fehérjék

 

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Javasolt az előadások rendszeres látogatása.

A félévi ellenőrzések követelményei:

-

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

A vizsga szóbeli, az előzetesen kiadott tételsor alapján.

A teljesítmény értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

A vizsgára készüléshez a hallgatók rendelkezésére áll az előadás ppt prezentációk nyomtatott formája

Brock Biology of Microorganisms, 12th edition. Madigan, Martinko, Dunlap, Clark

Pearson International Edition

Introduction to Genetic Analysis, 8th edition

Griffith, Wessler, Lewontin, Suzuki, Miller

Freeman and Company, New York

Ajánlott weboldalak:

 

 

 

 

 
 
shadow