Molekuláris sejtbiológia (BIB 2213) előadás

    Biológia alapszak

Bioanalitikus szakirány

Molekuláris sejtbiológia (BIB 2213) előadás

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

 

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A citoszkeleton

A sejtváz kialakulása, feladatai, elemei. A mikrotubulusok, az intermedier filamentumok , és az aktin filamentumok molekuláris felépítése. Motor proteinek.

 

2

A sejtek mozgása

A csillós és ostoros mozgás, az amőboid mozgás és az izommozgás molekuláris alapjai

 

3

A sejtek egymáshoz és környezetükhöz való kapcsolódása I.

A sejt-sejt közötti kapcsolatban résztvevő molekulák

 

4

A sejtek egymáshoz és környezetükhöz való kapcsolódása II.

Az extracelluláris mátrix felépítése. A sejt-ECM közötti kapcsolatban résztvevő molekulák.

 

5

A sejtek egymáshoz és környezetükhöz való kapcsolódása III.

Sejtkapcsoló struktúrák típusai, molekuláris felépítésük és szerepük

 

6

Szignál transzdukció I.

A jelátvitel jelentése. A szignál transzdukció általános vázlata. Ligandok típusai.

 

7

Szignál transzdukció II.

A receptor-ligand kapcsolat jellemzői. Intracelluláris receptorok. Sejtfelszíni receptorok legfontosabb családjai.

 

8

Szignál transzdukció III.

A szignált a citoplazmában továbbító fehérjék. Kinázok, foszfatázok, G-proteinek.

 

9

Szignál transzdukció IV

Másodlagos hírvivők legfontosabb típusai, jellemzőik. A jelátvitel szereplőinek részvétele néhány fontos szignálútban.

 

10

Sejtciklus, apoptózis, rák I.

Az eukarióta sejtciklus részei és a mitózis áttekintése.

 

11

 Sejtciklus, apoptózis, rák II.

A sejtciklust szabályozó rendszer részei. Chekpointok, ciklinek, ciklinfüggő kinázok.

 

12

Sejtciklus, apoptózis, rák III.

A sejtciklust befolyásoló intracelluláris és extracelluláris szignálok

 

13

Sejtciklus, apoptózis, rák IV.

A programozott sejthalál morfológiai jellemzői és molekuláris mechanizmusa

 

14

Sejtciklus, apoptózis, rák V.

A rákos sejtek jellemzői. A rákos elváltozás okai

 

 

 

 

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

Javasolt az előadások rendszeres látogatása.

A félévi ellenőrzések követelményei:

-

A tantárgyhoz rendelt kredit:

3

Az érdemjegy kialakítás módja:

A vizsga szóbeli, az előzetesen kiadott tételsor alapján.

A teljesítmény értékelése:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

A vizsgára készüléshez a hallgatók rendelkezésére áll az előadás ppt prezentációk nyomtatott formája.

Molecular biology of the cell, 4th edition

Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter

New York, Garland Science, 2002

Ajánlott weboldalak:

 

 

shadow