Biológiai alapismeretek II. (KVB 1101) szeminárium

 2012/2013 I. féléves

Környezettan alapszak
Biológiai alapismeretek II. (KVB 1101) szeminárium
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Hét

Témakör

Megjegyzés

1

A rendszerezés alapelvei. A faj fogalma. A taxonómia és szisztematika alapjai I.
 

2

A rendszerezés alapelvei. A faj fogalma. A taxonómia és szisztematika alapjai II.
 

3

Az algák, zuzmók, mohák és gombák evolúciója, jellemzése és rendszerezése.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 

4

A hajtásos növények evolúciója, jellemzése és rendszerezése.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 

5

A magyar flóra és növénytakaró kialakulása, a magyar flóra összetétele. Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 

6

Magyarország fontosabb növénytársulásai.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 

7

Zárthelyi dolgozat.
Általános rendszertani ismeretek, növényrendszertani és  növénytársulástani alapismeretek számonkérése.
 

8

Az élő anyag, az élet eredetéről alkotott hipotézisek.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 

9

Gerinctelenek törzsfejlődése, jellemzése, rendszere és környezettani szempontból fontos taxonjai.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 

10

Gerincesek törzsfejlődése, jellemzése, rendszere és környezettani szempontból fontos taxonjai I.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 

11

Emlősök evolúciója, jellemzése és rendszertana.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 

12

Az ember evolúciója. Etológia és viselkedésökológia.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 

13

Zárthelyi dolgozat
Állatrendszertani alapismeretek számonkérése.
 

14

A félév értékelése.
 
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

Kiselőadás megtartása és a ZH-k sikeres megírása.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

3
Az érdemjegy kialakítás módja:

• A gyakorlati jegy kialakítása a kiselőadás és a ZH-k átlaga alapján történik.
Értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
Papp Zászló: Zootaxonómia. 1996.
Bakonyi Gábor: Állattan. 1995
Horánszki A.- Járainé Komlódi M.: Növényrendszertan, Tankönyvkiadó, Bp.
Simon T.- Seregélyes T: Növényismeret. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1998.
Ajánlott weboldalak:

 
 
 
 
shadow