Környezeti mikrobiológia (KVB 1212L) előadás

 2012/2013 I. féléves

Környezettan alapszak
Környezeti mikrobiológia (KVB 1212L) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Konzultáció

Témakör

Megjegyzés

1
 

A mikroorganizmusok jelentősége a bioszféra evolúciójában.
A mikroorganizmusok felosztása szerveződési szintek szerint: a prokarióta és az eukarióta mikroorganizmusok legfontosabb csoportjai.
A mikroorganizmusok felosztása anyagcsere folyamataik alapján.
A talaj, a víz és az atmoszféra, mint a mikroorganizmusok élettere.
A mikrobiális populációk közötti kölcsönhatások.
Mikroorganizmusok szerepe az elemek biogeokémiai ciklusaiban.
Egyes környezetszennyező anyagok mikrobiális degradálása: kőolajszármazékok, peszticidek és más xenobiotikumok mikrobiális lebontása.
Biogazdálkodás, biogáz és biotrágya, bioüzemanyag.
Mikroorganizmusok alkalmazása biotechnológiai eljárásokban I. (Szilárd hulladékok kezelése, komposztálás).
Mikroorganizmusok alkalmazása biotechnológiai eljárásokban II. (Szennyvíztisztítás mikrobiológiája).
Biotechnológiák elterjedése és problémái. Biofilm, biofouling, biokorrózió.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

lehetőség szerint részvétel a konzultáción
A félévi ellenőrzések követelményei:

-
A tantárgyhoz rendelt kredit:

1
Az érdemjegy kialakítás módja:

• Írásbeli vizsga a féléves konzultáció  anyagából.
Értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
R. Atlas, R. Bartha: Microbial ecology 1987.
Ralph Mitchell: Environmental microbiology 1992.
Szabó I.M.: A bioszféra mikrobiológiája I-III 1989.
Szentirmai A.:A mikrobiológia alapjai 1996.
Ajánlott weboldalak:

 
 
 
 
shadow