Környezetegészségtan II. (KVB 1302L) szeminárium

 

2012/2013 I. féléves
Környezettan alapszak
Környezetegészségtan II. (KVB 1302L) szeminárium
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
 
Konzultáció

Témakör

Megjegyzés

1

Az egészséges környezet és annak biztosítása.
Természetes környezet, a levegő, a víz és a talaj egészségtana.
Mesterséges környezet, falvak, városok, lakások.
A települések és üdülőterületeink környezet-egészségtana.
A következő konzultáció előkészítése, témák kiosztása és megbeszélése
 

2
 

Egészséges táplálkozás.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
Légzés, légzőszervi betegségek, megelőzésük.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
Az ember életmódjának hatása az egészségre: mozgás
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
Családtervezés.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
Érzékszervek, környezettel összefüggő betegségeik.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
Immunrendszer, védőoltások, járványok.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
Akut és krónikus betegségek, magyarországi helyzet.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
Az ember életmódjának hatása az egészségre: pszichoszomatikus betegségek.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
Az ember életmódjának hatása az egészségre I.: a dohányzás és az alkohol hatása.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
Az ember életmódjának hatása az egészségre II.: a kábítószerek hatása.
Szakirodalmi feldolgozás kiadott témából, kiselőadás tartása.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

kötelező
A félévi ellenőrzések követelményei:

Kiselőadás megtartása
A tantárgyhoz rendelt kredit:

1
Az érdemjegy kialakítás módja:

• A gyakorlati jegy kialakítása a kiselőadás  alapján történik.
Értékelés:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:
Egészségtan Modultankönyv 6., Mozaik Kiadó, Szeged, 2003
Dr. Bombay Lászlóné: Egészségtani és gondozási ismeretek, OKKER Oktatási Iroda, 1995.
Dr. Gion Gábor: Egészségvédelem, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995.
Nagy István, Dr. Nyilas Károly: Az ember biológiája és egészségtana (egységes jegyzet,
kézirat), Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.
Bíró György, Várkonyi Tibor: Környezetünk - egészségünk (Kézirat) 1990.
Ajánlott weboldalak:

 
 
 
 

 

shadow