Környezetminősítés és állapotértékelés (KVB1405) előadás

 2012/2013 I. féléves

Környezetminősítés és állapotértékelés (KVB1405) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Hét
 
Témakör
 
Megjegyzés
 
1

 
A környezetminőség alapvető összetevői.

 
 
2

Az ártalom, a károsodás, a mérgezés, ill. az értékek és a kockázat fogalma.

 
 
3

A környezetminőség alapvető összetevői. Sztatikus és dinamikus mutatók.

 
 
4

 
Az állapotfelmérések vizsgálati módszerei.

 
 
5

 
Az állapotfelmérések vizsgálati módszerei II.

 
 
6

Állapotfelmérés, folyamatban lévő üzem működésének környezetvédelmi szempontú felülvizsgálata

 
 
7

Állapotfelmérés, folyamatban lévő üzem működésének környezetvédelmi szempontú felülvizsgálata II

 
 
8

Az állapotfelméréssel szemben támasztott követelmények.

 
 
9

ZH 1.

 
 
10

Természeti és környezeti hatásvizsgálatok és –tanulmányok I

 
  
   11

Természeti és környezeti hatásvizsgálatok és –tanulmányok II
 
12

A környezet és a gazdaság trendjei a statisztika tükrében.

 
 
13

Az emissziók előrebecslésének adatigénye.

 
 
14

ZH 2.

 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
Lehetőség szerint részvétel az előadásokon
A szemináriumokon kötelező részvétel
A félévi ellenőrzések követelményei:

-Kiadott témák feldolgozása, hallgatói előadása kiselőadás formájában és közös megbeszélése, értékelése.
-2 ZH a félév során
A tantárgyhoz rendelt kredit:

 
3
Az érdemjegy kialakítás módja:

• 2 db sikeres ZH eredménye és a kiselőadás alapján lehetőség van megajánlott érdemjegy megszerzésére.
• Írásbeli vizsga a félév előadásainak anyagából.
Értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

Csorba P. 2002: Környezeti hatásvizsgálat. 17. modul. DE.
Magyar E., Tombácz E. 1999: Mi is az a környezeti hatásvizsgála. In: Lgetvári F. (szerk)1999: Környezetünk és védelme 2.-Phare Program HU-94.05-02-01-L012-23, p 269-342.
 
·
Ajánlott weboldalak:

 
 
  
 
shadow