Környezetminősítés és állapotértékelés (KVB1405L) előadás

 2012/2013 I. féléves

Környezetminősítés és állapotértékelés (KVB1405L) előadás
TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI
 
 
Konzultáció
 
Témakör
 
Megjegyzés
 
1
 

 
A környezetminőség alapvető összetevői.
Az ártalom, a károsodás, a mérgezés, ill. az értékek és a kockázat fogalma.
A környezetminőség alapvető összetevői. Sztatikus és dinamikus mutatók.
Az állapotfelmérések vizsgálati módszerei.
Állapotfelmérés, folyamatban lévő üzem működésének környezetvédelmi szempontú felülvizsgálata
Az állapotfelméréssel szemben támasztott követelmények.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2

Természeti és környezeti hatásvizsgálatok és –tanulmányok
A környezet és a gazdaság trendjei a statisztika tükrében.
Az emissziók előrebecslésének adatigénye.

 

 

 

 
 
Követelmények:
 
A foglalkozásokon való részvétel előírásai:
Lehetőség szerint részvétel az előadásokon
A szemináriumokon kötelező részvétel
A félévi ellenőrzések követelményei:

Kiadott témák feldolgozása, hallgatói előadása kiselőadás formájában és közös megbeszélése, értékelése.
A tantárgyhoz rendelt kredit:

 
3
Az érdemjegy kialakítás módja:

Írásbeli vizsga a félév konzultációinak  anyagából.
Értékelése:
0-49 %: elégtelen
50-59 %: elégséges
60-79 %: közepes
80-89 %: jó
90-100 %: jeles
Ajánlott irodalom:

Csorba P. 2002: Környezeti hatásvizsgálat. 17. modul. DE.
Magyar E., Tombácz E. 1999: Mi is az a környezeti hatásvizsgála. In: Lgetvári F. (szerk)1999: Környezetünk és védelme 2.-Phare Program HU-94.05-02-01-L012-23, p 269-342.
 
·
Ajánlott weboldalak:

 
 
  
 
shadow